Leczenie kanałowe to postrach wśród pacjentów.

width=300Często, gdy pacjent słyszy leczenie kanałowe, budzi to w nich strach, lęk oraz niepokój. Jest to związane z różnymi historiami, jakie do tej pory usłyszał. Do tego celu myalgan opinie stosuje mikroskop zabiegowy. Dobra widoczność to podstawa przeprowadzenia prawidłowego leczenia. Pozwala na wykonywanie czynności, które bez jego wykorzystania byłyby niemożliwe. Continue reading „Leczenie kanałowe to postrach wśród pacjentów.”

Rodzaje leczenia endodontycznego.

width=300Do leczenia endodontycznego możemy zaliczyć te pierwotne, powtórne, złamany instrument, perforację zęba, zobliterowane kanały korzeniowe, odbudowę zęba. Perforacja jest to powikłanie, które jest spowodowane procesem próchnicowym, jatrogennym działaniem dentysty podczas leczenia lub resorpcją. Zdarza się także w trakcie opracowywania kanału pod wkład koronowo-korzeniowy. Leczenie zależy od rozległości oraz lokalizacji. Złamanie instrumentu endodentycznego zachodzi, gdy blokuje ono dostęp do dalszej części kanału, a więc uniemożliwia możliwość prawidłowego wypełnienia kanału. Continue reading „Rodzaje leczenia endodontycznego.”

naswietlania rentgenem przysadki mózgowej lub jej usuniecie zatrzymuja objawy kliniczne

W leczeniu akromegalii również mamy dane, że akromegalia związana jest z zaburzeniami czynności przysadki mózgowej. Mianowicie – naświetlania rentgenem przysadki mózgowej lub jej usunięcie zatrzymują objawy kliniczne. Wynikałoby stąd, że dorosły człowiek z usuniętą przysadką może żyć oraz, że mogą nie rozwijać się u niego inne zaburzenia przysadkowe, jak np. moczówka prosta (diabetes insipidus). Brak moczówki prostej po usunięciu całej przysadki tłumaczy się tym, że moczówka prosta powstaje tylko po usunięciu tylnej części przysadki mózgowej przy zachowanej czynności części przedniej przysadki. Continue reading „naswietlania rentgenem przysadki mózgowej lub jej usuniecie zatrzymuja objawy kliniczne”

Akromegalia

Akromegalia W akromegalii występuje przerost twarzy i przerost szczęki dolnej, dłoni i stóp. Rozrost dotyczy nie tylko tkanki kostnej, ale także tkanki łącznej. Niekiedy dołącza się do tych zmian zniekształcenie klatki piersiowej w postaci rozszerzenia ze skrzywieniem kręgosłupa ku tyłowi i w bok (kyphosis et scoliosis). Temu zespołowi towarzyszy zwykle znaczne powiększenie trzew (splanchnomegalia) . Jak wynika z rozmaitych badań akromegalię należy wiązać z nadczynnością przedniej części przysadki mózgowej. Continue reading „Akromegalia”

Dziecko po urodzeniu wykazywalo, stale pragnienie i oddawalo duzo moczu

Również w związku z zaburzeniami rozwoju siodełka tureckiego – ucisk na przysadkę powoduje jej niedorozwój i powstaje upośledzenie jej czynności, co wyraża się między innymi w karłowatości przysadkowej (ruinismus pituitaris, nanosomia). Obserwowałem np. następujący przypadek karłowatości przysadkowej. Dziecko po urodzeniu wykazywało, stałe pragnienie i oddawało dużo moczu, przy czym bez podania wody nie można było uspokoić dziecka. Sprawa ta trwała bardzo długi czas, bo do lat 7. Continue reading „Dziecko po urodzeniu wykazywalo, stale pragnienie i oddawalo duzo moczu”

Wplyw niedoczynnosci przedniego plata przysadki mózgowej na wzrost

Wpływ niedoczynności przedniego płata przysadki mózgowej na wzrost W przeciwieństwie do obrazów wywołanych nadczynnością przysadki mogą powstać inne obrazy kliniczne w związku z niedoczynnością przysadki mózgowej. Niedoczynność przedniego płata uzewnętrznia się w zaburzeniach wzrostu, przede wszystkim w postaci akromikrii i wzrostu karzełkowatego . a. Akromikria Odwrotnym stanem akromegalii jest jednostka chorobowa, zwana akromikrią. W akromikrii na czoło objawów występują bardzo drobne stopy i dłonie w stosunku do normalnie zbudowanego tułowia, wykazującego jednak pewne cechy karłowatości, lecz bez infantylizmu. Continue reading „Wplyw niedoczynnosci przedniego plata przysadki mózgowej na wzrost”

Wzrost karlowaty (nanismus)

Wzrost karłowaty (nanismus) Wzrost karłowaty mogą wywołać te sprawy chorobowe przysadki mózgowej, które prowadzą do jej zniszczenia, szczególnie jej komórek kwasochłonnych, a mianowicie niszczące ją nowotwory, gruźlica, miażdżyca oraz jej zanik, wywołany uciskiem z otoczenia przysadki. Harmonijna budowa karłów jest zachowana i przedstawia obraz dziecięcości, ze skłonnością do szybkiego starzenia się. Tkanka łączna w karłowatości przysadkowej jest silnie dotknięta; skóra więc jest pomarszczona i zwisa, tkanka zaś podskórna tłuszczowa jest bardzo słabo rozwinięta. Powstaje również niedorozwój narządów płciowych. Karłowatość powstaje wtedy, gdy przysadka jest dotknięta w wieku bardzo młodym, a nawet w okresie niemowlęctwa — jako sprawa wrodzona. Continue reading „Wzrost karlowaty (nanismus)”

Mozna takze widziec akromegalie przy prawidlowym stanie anatomicznym przysadki

Można także widzieć akromegalię przy prawidłowym stanie anatomicznym przysadki. Wchodzi tu najprawdopodobniej w grę patologiczny stan konstytucyjny ustroju W tym sensie, że żaden układ fizjologiczny nie jest w swojej czynności prawidłowy i pełnowartościowy. Często bowiem widzimy w tych razach najrozmaitsze zaburzenia ze strony układu krążenia, szybki rozwój miażdżycy, zaburzenia, -żołądkowo-jelitowe, zaburzenia w czynności nerek, apatię, częściową adynamię i inne. Obniżenie zaś granicy asymilacji węglowodanów i przemiany purynowej wskazywałyby na niedomogę wątroby . Wchodziłyby więc w grę rożne zmiany fizyko-chemiczne tkanek, które stwarzają warunki dla niezwykłego działania na nie hormonu przysadki mózgowej. Continue reading „Mozna takze widziec akromegalie przy prawidlowym stanie anatomicznym przysadki”

Wzrost olbrzymi

Wzrost olbrzymi Wzrost olbrzymi (gigantismus) pochodzenia przysadkowego jest zwykle związany z nowotworem przysadki mózgowej, pochodzącym z komórek kwasochłonnych i posiada dużo wspólnych cech z akromegalią. Wzrost olbrzymi jest wyrazem nadczynności przedniej części przysadki mózgowej i powstaje przede wszystkim w wieku młodym, to znaczy u osób, których wzrost nie jest jeszcze ukończony. Kijanki np. po podawaniu wyciągu z przedniej części przysadki mózgowej wyrastają na olbrzymie okazy. Jeżeli natomiast wyłuszczymy przednią część przysadki mózgowej, to kijanki nie przemieniają się w żaby. Continue reading „Wzrost olbrzymi”

Zapalenie oplucnej gruzlicze

Zapalenie opłucnej gruźlicze powstające na tle przedostania się do opłucnej prątków lub jadów gruźliczych za pośrednictwem krwi ma zwykle przebieg łagodny. Nie wolno jednak lekceważyć nawet tych łagodnych postaci, ponieważ nieraz przechodzą w zapalenie wysiękowe. Zapobieganie. Dla zapobieżenia zapaleniu opłucnej, tak suchemu jak i wysiękowemu, należy wzmacniać osoby wątle i usposobione do gruźlicy oraz hartować ich skórę, aby nie tak łatwo się przeziębiały. U takich osób należy uregulować tryb życia odpowiednio do zasobów ustroju, zwrócić uwagę na poprawę ich żywienia się i na staranne przewietrzanie ich mieszkań, polecić częstsze przebywanie i ruch na świeżym powietrzu, gimnastykę, nacieranie ciała gąbką umoczoną w słonej wodzie (łyżeczka od herbaty soli kuchennej na szklankę wody) itp. Continue reading „Zapalenie oplucnej gruzlicze”