Badania nad poprawą jakości i świadoma zgoda

Dziesiątki tysięcy pacjentów umiera każdego roku z powodu braku konsekwentnego przestrzegania przez szpitale standardowych procedur bezpiecznej i skutecznej opieki medycznej. W związku z tym poprawa jakości rutynowej opieki szpitalnej stanowi imperatyw zdrowia publicznego. Skutecznym sposobem promowania poprawy jakości jest przeprowadzenie badań oceniających programy opracowane w celu wdrożenia standardowych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i opieki hospitalizowanych pacjentów. Takie badania stanowią jednak oczywistą zagadkę etyczną: często nie jest możliwe uzyskanie świadomej zgody od pacjentów uczestniczących w programach badawczych poprawiających jakość, ponieważ interwencje muszą być rutynowo przyjmowane dla całych szpitali lub jednostek szpitalnych. Kiedy, na przykład, badania nad inicjatywą poprawy jakości wpływającą na rutynową opiekę przeprowadza się na oddziale intensywnej terapii (OIOM), w gabinecie chirurgicznym lub w izbie przyjęć, indywidualni pacjenci nie mają możliwości decydowania, czy chcą uczestniczyć. Czy przeprowadzanie takich badań może być etyczne bez świadomej zgody.
Kalendarium projektu poprawy jakości w Johns Hopkins. Decyzję rady instytucjonalnej z dnia 9 października (IRB) podjęło przewodniczący IRB i jeden członek komisji, zgodnie z polityką Johns Hopkins. AHRQ oznacza Agencję ds. Badań i Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Biuro Ochrony Praw Człowieka OHRP.
Niedawne badanie Urzędu Ochrony Nauki Humanitarnej (OHRP) – federalnej agencji, której powierzono nadzór nad badaniami nad ludźmi, stawia tę kwestię w odważnej formie1. Naukowcy z Johns Hopkins University koordynowali projekt badawczy mający na celu poprawę jakości, mający na celu zmniejszenie liczby cewników. pokrewne infekcje w 103 oddziałach intensywnej terapii w 67 szpitalach w Michigan.22 W badaniu oceniono protokół mający na celu rutynowe wdrożenie pięciu procedur opartych na dowodach: po tym, jak lekarze umyli ręce, stosując pełne bariery podczas wprowadzania cewników dożylnych, stosując chlorheksydynę do oczyszczania skóry przed wprowadzenie cewnika, minimalizując użycie miejsca kości udowej do wprowadzenia cewnika i usuwanie niepotrzebnych cewników. Oprócz przeszkolenia klinicystów w takich standardowych procedurach kontroli zakażeń, w projekcie wykorzystano listę kontrolną, aby zapewnić przestrzeganie protokołu. Rezultatem było radykalne zmniejszenie liczby infekcji związanych z cewnikiem: na początku szpitale uczestniczące miały medianę w wysokości 2,7 infekcji na 1000 cewników-dni; po 3 miesiącach mediana spadła do 0 i pozostała tam przez 18 miesięcy. Publikacja wyników spowodowała jednak badanie przez OHRP (patrz harmonogram)
Instytucyjna komisja rewizyjna (IRB) w Johns Hopkins uznała, że program poprawy jakości był zwolniony z federalnych przepisów regulujących prowadzenie badań nad ludźmi; w opublikowanym raporcie zauważono, że świadomą zgodę odstąpiono, ponieważ badanie zostało uznane za wyłączone z przeglądu . 2 W swoim piśmie określającym z dnia 19 lipca 2007 r. OHRP stwierdził, że program stanowił badania osób z udziałem człowieka wymagające oceny IRB i stwierdził, że Johns Hopkins nie dopilnował, aby wymogi dotyczące uzyskania i udokumentowania prawnie skutecznej świadomej zgody podmiotów lub prawnie upoważnionych przedstawicieli podmiotów podlegały przepisom [Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej]. .
[patrz też: magsolvit b6, krew utajona w kale wynik dodatni, avimed katowice ]

Powiązane tematy z artykułem: avimed katowice krew utajona w kale wynik dodatni magsolvit b6