Badaniem radiologicznym stwierdza sie po chorej stronie cien, stopniowo coraz slabszy w miare oddalania sie od przepony

Badaniem radiologicznym stwierdza się po chorej stronie cień, stopniowo coraz słabszy w miarę oddalania się od przepony, narządy sąsiednie (serce, tchawica itd.) są przesunięte w stronę zdrowej polowy klatki piersiowej. Odgłos opukowy stłumiony. Próbne nakłucie klatki piersiowej wykrywa obecność wysięku. Wprowadzenie do jamy opłucnej 250-300 ml powietrza wywołuje objawy, znamienne dla puchliny opłucnej z odmą. Stałość objawów stopniowo w miarę poprawy. W przypadkach niedodmy oraz zapadnięcia płuca na tle zaburzenia równowagi w płucnej części układu wegetatywnego zatkania oskrzeli lub po operacji wszystkie objawy niedodmy oraz zapadnięcia płuca mogą zniknąć nagie po usunięciu przyczyny, czasami np. w niedodmie oraz zapadnięciu płuca po operacji, wystarcza do zniknięcia niedodmy (też zapadnięcia płuca), by chory położył się na zdrowy bok. W tych przypadkach natomiast, w których niedodma lub zapadnięcie płuca powstały wskute k porażenia przecięcia lub wyrwania nerwu przeponowego, objawy fizyczne w odpowiednim miejscu klatki piersiowej trwają miesiącami, nawet latami, przy czym chory może nie odczuwać żadnego utrudnienia oddychania. Próbne nakłucie klatki piersiowej nie wykrywa wysięku pomimo wielokrotnego nakłuwania na różnym poziomie stłumienia. Wprowadzenie do jamy opłucnej 250-300 ml powietrza pociąga, za sobą zapadnięcie się płuca w przypadkach jego niedodmy, jego, bowiem kurczliwość jest zachowana. Prócz tego doniosłą rolę w różnicowaniu odgrywa określenie czynników przyczynowych choroby, które w wysiękowym zapaleniu opłucnej są odmienne niż w rozleglej niedodmie i w zapadnięciu płuc. Na podstawie badania fizycznego trudno odróżnić wysiękowe zapalenie opłucnej od modzelowatego po zapalnego zgrubienia opłucnej, zwłaszcza, jeżeli do objawów zgrubienia dołączy się niewyraźna sprawa chorobowa, przebiegająca z gorączką. W obu chorobach drżenie pier siowe oraz szmery oddechowe są osłabione, a odgłos opukowy przytłumiony. Różnicowanie da się przeprowadzić, jeżeli zgrubienie opłucnej przebiega z wyraźnym zapadnięciem się połowy klatki piersiowej, a śródpiersie, zwłaszcza serce, jest przesunięte w kierunku chorej strony, nie zaś w przeciwległym, jak 1:0 jest w zapaleniu wysiękowym opłucnej. W rozpoznaniu dopomaga także próbne nakłucie. Ujemny jego wynik nie zawsze jednak wyłącza obecność wysięku, płyn, bowiem może znajdować się poza zgrubiałą opłucną ścienną. [przypisy: kryształy szczawianu wapnia w moczu, krew utajona w kale wynik dodatni, sanprobi ibs cena ]

Powiązane tematy z artykułem: krew utajona w kale wynik dodatni kryształy szczawianu wapnia w moczu sanprobi ibs cena