Bardzo charakterystyczny obraz uzyskuje sie badajac klatke piersiowa radiologicznie

Bardzo charakterystyczny obraz uzyskuje się badając klatkę piersiową radiologicznie. Mianowicie w przypadkach małego wysięku stwierdza się zacienienie kąta przeponowo-żebrowego oraz zmniejszenie ruchomości przepony. W miarę gromadzenia się wysięku znika zarys przepony i powstaje jednolity cień o górnej granicy łukowatej, sięgającej najwyżej w bocznej części klatki piersiowej. Powyżej cienia stwierdza się zacienienie rysunku płucnego, zależne od niedodmy części płuca powyżej wysięku. Cień śródpiersia z jego narządami jest przesunięty w stronę zdrowego płuca. Przepona po stronie zdrowego płuca wskutek jego rozdęcia jest zwykle obniżone zaś płucne rozjaśnione o rysunku płucnym wyraźniejszym. Przebieg surowiczego zapalenia opłucnej bywa różny. Najczęściej wysięk początkowo się zwiększa, chory gorączkuje, lecz stopniowo dostosowuje się do powolnego wzrastania wysięku i dlatego czuje się lepiej niż w pierwszych dniach choroby. Po 3 -4 tygodniach dalsze gromadzenie się wysięku zwykle ustaje, gorączka zaczyna powoli opadać, a wysięk się wchłaniać i ku końcowi szóstego tygodnia następuje wyleczenie. W miarę cofania się surowiczego wysięku trójkątne przytłumienie przykręgowe po stronie zdrowego płuca zmniejsza się i wreszcie znika, natomiast w tej samej okolicy po chorej stronie pojawia się trójkąt przykręgowego wyjaśnienia odgłosu opukowego, zwróconego swym szczytem ku górze, gdzie może on stykać się z wierzchołkiem trójkąta Garlanda. Objaw ten, opisany przez Teofila Kucharskiego, świadczy o cofaniu się wysięku i braku rozleglejszych zrostów opłucnych przykręgowych. W ropnym zapaleniu opłucnej spostrzega się go rzadko. Prócz wysiękowego zapalenia opłucnej spotyka się go także w krupowym zapaleniu dolnych płatów płuc w okresie rozejścia się sprawy chorobowej. Tłumaczy go Kucharski istnieniem w części przykręgowej opłucnej i w dolnych płatach płuc szczegól nych warunków sprzyjających wcześniejszemu wsysaniu się wysięku opłucnego oraz nagromadzonego w pęcherzykach płucnych. [więcej w: sanprobi ibs cena, avimed katowice, vitaderol ]

Powiązane tematy z artykułem: avimed katowice sanprobi ibs cena vitaderol