Bardzo czesto po wysiekowym zapaleniu oplucnej powstaja zrosty

W innych przypadkach wysięk, pozostawiony swemu losowi, nie wsysa się przez długi czas i wiedzie ostatecznie do zwłóknienia opłucnej. Bardzo często po wysiękowym zapaleniu opłucnej powstają zrosty. Zresztą mogą one tworzyć się już na początku choroby, nawet w ciągu paru dni. Szczególną skłonność do tego spostrzega się w postaci opisanej przez Bernarda pod nazwą równoczesna gruźlica opłucno-płucna. Nieco odmienny od zwykłego bywa przebieg zapalenia wysiękowego opłucnej u starców i u dzieci. Początek choroby w wieku podeszłym bywa nieraz niewyraźny, gdyż bóle w klatce piersiowej, duszność i gorączka są często nieznaczne albo ich nie ma, a wysięk gromadzi się bardzo powoli, wskutek czego chorzy nie kładą się do łóżka i nawet nie zwracają się do lekarza. Dość wcześnie powstają zazwyczaj zrosty otorbiające wysięk. Stłumienie odgłosu opukowego może być nie znaczne z powodu częstej w tym wieku rozedmy, a kształt jego może być wskutek zrostów nietypowy. Objawy osłuchowe, maskowane przez rozedmę płuc, także mogą nie nasuwać na myśl zapalenia opłucnej. Często jednym z najwybitniejszych objawów, a niekiedy jedynym bywa uporczywa suchość języka. Wysięk utrzymuje się zwykle całymi tygodniami a nawet miesiącami, również i nieznaczna gorączka, która pojawia się nieraz tylko wieczorem. Choroba kończy się pomyślnie albo wiedzie do zgonu, najczęściej wśród objawów niewydolności krążenia i upadku odżywienia. Pierwotne zapalenie opłucnej pochodzenia gruźliczego wiedzie zwykle do śmierci wśród objawów dołączającej się gruźlicy płuc. U dzieci zapalenie opłucnej surowicze i surowiczo-wynikowe zdarza się przeważnie po szóstym roku życia. Początek bywa także niewyraźny, gdyż dzieci nie kaszlą i nie lokalizują bólu VI klatce piersiowej. Wysoka gorączka i towarzyszące jej często drgawki nasuwają na myśl raczej zapalenie opon mózgowych, nim nie pojawią się objawy fizyczne, zależne od wysięku. Przebieg bywa zazwyczaj łagodny. Nawet duże wysięki mogą wsysać się zupełnie. [hasła pokrewne: lordoza lędźwiowa spłycona, krew utajona w kale wynik dodatni, luxmed szernera ]

Powiązane tematy z artykułem: krew utajona w kale wynik dodatni lordoza lędźwiowa spłycona luxmed szernera