Ciezar wlasciwy wysieku

Ciężar właściwy wysięku przewyższa 1,015 a zawartość białka (albuminy, globuliny i fibrynogen) przewyższa 4%. Kwasy tłuszczowe znajdują się w wysięku w ilości ponad 0,1%, cholesterol powyżej 0,02-0,30% (Zdzisław Górecki). Próby Rivalty i Sochańskiego (t. I) wypadają dodatnio. W gruźliczym wysięku surowiczo – włóknikowym przeważają limfocyty, których liczba może dochodzić do 90010 i więcej. Stwierdzili to pierwsi Edward Korczyński i Kazimierz Wernicki (w r. 1896), a następne potwierdził]. Winiarski (w r. 1896), dopiero później (w r. 1900) na tę cechę zwrócili uwagę Widal i Rivaut. Przewaga limfocytów w wysięku nie jest jednak objawem właściwym tylko gruźlicy, gdyż spostrzega się ją, chociaż znacznie rzadziej, w zapaleniu opłucnej na innym tle, np. po grypie, u chorych na nawracające zapalenie wsierdzia, na raka płuc. Wszakże limfocytoza wysięku utrzymująca się stale musi zawsze nasuwać na myśl gruźlicze jego pochodzenie. W ost rym okresie oraz w czasie zaostrzenia gruźliczego zapalenia opłucnej przeważają nieraz białe krwinki wiele jądrzaste. W ostrych wysiękach zakaźnych nie gruźliczych, np. w wysiękach, wywołanych przez paciorkowce, pneumokoki, spostrzega się z reguły przewagę białych krwinek wielejądrzastych. Wysięki na tle zmian w nerkach zawierają bardzo mało składników postaciowych z przewagą komórek nabłonka z opłucnej (przeszło 90%). Wysięki na tle nowotworów zawierają dużo komórek nabłonkowych z opłucnej i prócz tego komórki nowotworowe. Wysięki zawierające białe krwinki kwasochłonne bywają bardzo rzadko gruźlicze. Przeważnie są to wysięki dołączające się do nawracającego zapalenia wsierdzia. Spostrzega się takie wysięki także w przebiegu mięsaka płuc. Zapalenie opłucnej wysiękowe surowicze Ilość wysięku bywa różna, od kilku łyżek stołowych do litrów i więcej. Najczęściej spotyka się 2-3 litry wysięku. Wielki wysięk uciskając płuco wypiera zeń powietrze i przez to wywołuje stan zwany niedodmą z ucisku. Jeżeli ucisk trwa długo, to płuco może utracić swą sprężystość, częściowo zwłóknieć (Teodor Dunin) i nie wraca już do stanu pierwotnego nawet po całkowitym wessaniu wysięku. Serce przesuwa się przy zapaleniu lewej opłucnej w prawo, a przy zapaleniu prawej w lewo. Po wessaniu się wysięku serce może nie powrócić do prawidłowego położenia, jeżeli powstały zrosty ustalające je na nowym miejscu albo, jeżeli wskutek ucisku przez wysięk opłucny płuco uległo stałemu znacznemu zmniejszeniu, Po wessaniu się wysięku może nastąpić zupełne wyleczenie albo też, zwłaszcza przy zapaleniu surowiczo-włóknikowym, powstają zrosty opłucne, a nawet zarośnięcie jamy opłucnej. Niekiedy wysięk nie wsysa się, lecz ulega otorbieniu przez wytworzone zrosty. W innych przypadkach przewlekłe zapalenie opłucnej przechodzi na zrąb płucny, wywołując marskość płuc (cirrhosi s pulmonurn pleurogenes). [podobne: vitaderol, multimed waryńskiego, magsolvit b6 ]

Powiązane tematy z artykułem: magsolvit b6 multimed waryńskiego vitaderol