Dobre wyniki po przetworach jodu widzialem prawie wylacznie w zapaleniu oplucnej na tle zakazenia kilowego

Gdy ostry okres choroby ustąpi i wysięk już się nie zwiększa, leczenie powinno dążyć do szybkiego jego wessania. W tym celu polecono leki sercowe z naparstnicą na czele, leki moczopędne, zwłaszcza salicylan sodu teobrominy (theobrominum natrłosalicylicuni s. diuretinum po 0,5 3 razy dziennie), oraz leki i zabiegi napotne w postaci gorących kąpieli i przetworów salicylowych, leki rozwalniające i leki pobudzające chłopie po wysiłku w postaci przetworów jodu. Na podstawie własnego doświadczenia doszedłem do wniosku, że nadzieje, pokładane w tych metodach leczenia, zawodzą. Oczywiście, stosowanie naparstnicy oraz innych środków sercowych może być niezbędne w razie osłabienia serca. U chorych z wielkim przekrwieniem narządów brzusznych (plethora abdominalis) na tle nieprawidłowej przemiany materii, zwłaszcza na tle otyłości, leki rozwalniające mogą przyczynić się do zmniejszenia wzdęcia brzucha i do ułatwienia oddychania i krążenia. Należy w szakże unikać środków silnie przeczyszczających, gdyż one wyczerpują chorych. Gorących kąpieli ani pilokarpiny stosować nie należy, takie bowiem leczenie osłabia chorych nie wywierając wpływu na ilość wysięku. Dobre wyniki po przetworach jodu widziałem prawie wyłącznie w zapaleniu opłucnej na tle zakażenia kiłowego. Lepsze wyniki niż po sposobach przed chwilą omówionych widziałem po stosowaniu pryszczawek. Najskuteczniejszą jednak metodą przyspieszającą wessanie wysięku jest, według moich spostrzeżeń, spokój przestrzegany przez chorego nadal, pomimo że wysięk już się nie powiększa. Dla przyspieszenia wchłaniania się wysięku poleca się również leczenie bodźcowe w postaci domięśniowych wstrzykiwań wyjałowionego mleka, lub autohemoterapii). Neumenn w wysiękowym zapaleniu opłucnej na tle gruźliczym zaleca leczenie tuberkuliną, Metoda ta wymaga wielkiej ostrożności i dużego doświadczenia lekarza. Nieumiejętne jej zastosowanie, zwłaszcza połączone Z niewłaściwym doborem chorych, wiedzie do fatalnego nieraz pogorszenia gruźlicy płuc. Nie wolno jej stosować w ostrym okresie choroby, w którym wszelkie metody bodźcowe wyraźnie szkodzą. Jeżeli choroba się przeciąga, to należy uciec się do próbnego nakłucia, by się przekonać, czy wysięk nie zropniał. W przypadkach niewsysającego się wysięku gruźliczego, pomimo że minęło 4 tygodnie, zalecają niektórzy do opłucne wprowadzenie przetworów złota. Leczenie zaczyna się od 0,05 sanochryzyny i tę dawkę powoli powiększa się najwyżej do 0,3. Wysięk podobno ustępuje niekiedy już po 2-:-3 dawkach, zastosowanych raz w tygodniu. [patrz też: flutykazon, kaufland wejherowo godziny otwarcia, krew utajona w kale wynik dodatni ]

Powiązane tematy z artykułem: flutykazon kaufland wejherowo godziny otwarcia krew utajona w kale wynik dodatni