Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 8

Sukces tych procesów widoczny jest w doskonałej zgodności z badanym leczeniem i minimalnym crossover obserwowanym w badaniu. Osiągnęliśmy niemal pełną obserwację i wykonaliśmy wstępnie zdefiniowany, opublikowany plan analizy statystycznej. Użyliśmy śmiertelności jako wyniku, który jest mniej podatny na stronnicze stwierdzenie niż inne wyniki.25 Skupiliśmy się na śmiertelności po 90 dniach, 18 ponieważ 45% pacjentów było nadal hospitalizowanych po 28 dniach, odsetek podobny do tego odnotowanego w badaniu PROWESS . Nasz proces ma również pewne ograniczenia. Nie zgromadziliśmy wyczerpujących danych, aby zbadać koagulację lub reakcje zapalne podczas infuzji badanych leków, chociaż takie dane istnieją z poprzednich badań.1,3,12,13,17,26 Różnica między grupami aktywności białka C w naszym badanie było podobne do obserwowanego w badaniu PROWESS, 27,28, a to odkrycie w połączeniu z oczekiwanym wzrostem niepożądanych krwawień w grupie DrotAA5,13 wskazuje, że pacjenci otrzymywali zamierzone leczenie; oba są pośrednimi markerami aktywności biologicznej DrotAA. Śmiertelność w grupie placebo była niska, w porównaniu z danymi historycznymi, 1,29-31, ale zgodna z obserwacją w nowszych badaniach obserwacyjnych.32,33 i próbach.34,35
Nasze wyniki są zgodne z wynikami podawania Drotrecogin Alfa (aktywowanego) we wczesnej fazie ciężkiej choroby (ADDRESS) i rezolucji dotyczącej niewydolności narządowej u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami sepsy (RESOLVE), które wykazały, że DrotAA nie zmniejsza śmiertelności u dzieci lub dorośli z ciężką sepsą, którzy mieli niskie ryzyko zgonu. 3,4 Nasze wyniki są zgodne ze stwierdzeniem z badania ADDRESS, że DrotAA nie był skuteczny u pacjentów ze zwiększoną ciężkością choroby.4 Nie możemy wyjaśnić niespójności między naszymi ustaleniami oraz zmniejszenie śmiertelności po 28 dniach zaobserwowane w badaniu PROWESS.1 Nasze wyniki dotyczące podobnej śmiertelności po 90 dniach są zgodne z wynikami badania PROWESS po 3 miesiącach, kiedy to śmiertelność nie została znacząco zmniejszona przez DrotAA. 36
Nasze badanie wykazało, że DrotAA nie był korzystny przy podawaniu populacji pacjentów, dla których był to zatwierdzony sposób leczenia. Fakt, że nie znaleźliśmy żadnych korzyści w żadnej z wcześniej określonych podgrup, powinien uspokoić klinicystów, którzy nie mają już dostępnej DrotAA do leczenia pacjentów z wstrząsem septycznym.37
[patrz też: spuchnięty napletek, flutykazon, lordoza lędźwiowa spłycona ]

Powiązane tematy z artykułem: flutykazon lordoza lędźwiowa spłycona spuchnięty napletek