gruzlicze zapalenie oplucnej

Chociaż rokowanie, co do bezpośredniego zejścia choroby w omówionych wyżej postaciach gruźliczego zapalenia opłucnej jest przeważnie pomyślne i stan chorego po ustąpieniu zapalenia bardzo często wybitnie się poprawia niemniej trzeba pamiętać, że ci chorzy są już zakażeni gruźlicą i że w warunkach osłabiających ustrój, zmiany gruźlicze w płucu, przebiegające dotąd nieraz skrycie, mogą wybitnie się zaostrzyć, tak, iż mogą powstać suchoty płuc. Nie zawsze wszakże gruźlicze zapalenie opłucnej powstające wskutek szerzenia się zmian gruźliczych z płuc na opłucną wywiera na przebieg gruźlicy płuc bezpośredni wpływ korzystny. Źle rokuje zapalenie opłucnej pochodzenia gruźliczego, któremu towarzyszą objawy toksyczne, mianowicie wysoka gorączka, brak łaknienia, biegunka, poty, znaczne przyspieszenie tętna, niskie ciśnienie tętnicze i inne, dodatni odczyn dwufazowy i wybitne upośledzenie odżywienia. W tych przypadkach mamy do czynienia nie tyle z ujemnym działaniem zapalenia opłucnej na gruźlicę płuc, ile z pierwotnym zaostrzeniem sprawy płucnej, wywołującym wtórnie ostre zapalenie opłucnej. Najgorzej rokuje wysiękowe zapalenie opłucnej powstające wskutek przebicia się jamy gruźliczej do jamy opłucnej. W wieku podeszłym zapalenie opłucnej pochodzenia gruźliczego rokuje zwykle źle, ponieważ kończy się prawie zawsze suchotami płuc. Wysięk surowiczy, powstający na tle zakażenia opłucnej pneumokokami i innymi bakteriami przenikającymi do niej drogą naczyń krwionośnych lub limfatycznych, wywiera na gruźlicę płuc najczęściej wpływ ujemny. Zapobieganie wysiękowemu zapaleniu opłucnej polega na tych samych zasadach, co i zapobieganie suchemu jej zapaleniu. Leczenie w surowiczym i surowiczo-włóknikowym zapaleniu opłucnej powinno uwzględniać przede wszystkim przyczynę choroby. Zwłaszcza dotyczy to zapalenia opłucnej na tle zakażenia kiłowego. Leczenie swoiste daje tu bardzo dobre wyniki. Poza tym leczenie w wysiękowym zapaleniu opłucnej jest inne w okresie zapalnym i w okresie wsysania się wysięku. W okresie zapalnym wysiękowego zapalenia opłucnej najważniejszym zadaniem lekarza jest wstrzymać szerzenie się zapalenia. Choremu zaleca się przede wszystkim bezwzględne leżenie w łóżku. [patrz też: wspl świnoujście, spuchnięty napletek, multimed waryńskiego ]

Powiązane tematy z artykułem: multimed waryńskiego spuchnięty napletek wspl świnoujście