lordoza lędźwiowa spłycona

W toku ostrego suchego nawracajacego zapalenia oplucnej dolaczaja sie niekiedy zmiany zapalne pochodzenia gruzliczego w innych narzadach

W toku ostrego suchego nawracającego zapalenia opłucnej dołączają się niekiedy zmiany zapalne pochodzenia gruźliczego w innych narządach, lecz bez swoistych cech gruźliczych (tuberculosis injlarnmatoria). Najczęściej jest to zapalenie twardówki, tęczówki i ciałka rzęskowego, naczyniówki oraz stawów. Suche nawracające zapalenie opłucnej przebiega zwykle łagodnie kłucie i tarcie opłucne ust...

W zapaleniu niepowiklanym odglos opukowy nie bywa prawie nigdy zupelnie stlumiony

W zapaleniu niepowikłanym odgłos opukowy nie bywa prawie nigdy zupełnie stłumiony. Granica przytłumienia. Odpowiada przeważnie rzutom płatów płucnych na powierzchnię klatki piersiowej. Za zmianami w płucu przemawia zwłaszcza silniejsze stłumienie w górnej jego części. Trójkąta Garlanda nie ma. Przesunięcia sąsiednich narządów me ma. W okresie zwątrobienia szorstki szmer oskrzelo...

Mutacje prognostyczne w zespole mielodysplastycznym po transplantacji komórek macierzystych cd

Analizę przeprowadzono przy użyciu modelu proporcjonalnych hazardów Coxa. Wartości P dla testów współczynnika wiarygodności zostały podane dla zmiennych współzmiennych w modelach jednowymiarowych, a wartości P dla testów Walda zgłoszono dla współzmiennych w modelach wielowymiarowych. Śmierć bez nawrotu została zdefiniowana jako jakakolwiek śmierć, podczas gdy pacjent był w stanie remisji kl...

lordoza lędźwiowa spłycona

W związku z tym ciągła rozbieżność między grupami leczonymi pod względem umieralności w drugim roku jest znaczna. Odkrycia dotyczące śmiertelności sercowej były podobne. Chociaż wielkość zmniejszenia umieralności obserwowanej po TAVR jest uderzająca i nietypowa dla żadnej terapii sercowo-naczyniowej, pozostała trzeźwa 43% całkowita śmiertelność wśród pacjentów w grupie TAVR po 2 lata...

Najnowsze zdjęcia w galerii lordoza lędźwiowa spłycona :Dziecko po urodzeniu wykazywalo, stale pragnienie i oddawalo duzo moczu

Również w związku z zaburzeniami rozwoju siodełka tureckiego - ucisk na przysadkę powoduje jej niedorozwój i powstaje upośledzenie jej czynności, co wyraża się między innymi w karłowatości przysadkowej (ruinismus pituitaris, nanosomia). Obserwowałem np. następujący przypadek karłowatości przysadkowej. Dziecko po urodzeniu wykazywało, stałe pragnienie i oddawało dużo moczu, przy czym bez pod...

Wizualizacja doświadczenia poza ciałem w mózgu

Projekt badania pojedynczego podmiotu stosowany przez De Ridder i in. (1 listopada) sprawia, że trudno jest stwierdzić, czy zmiany obserwowane w tomografii pozytronowej (PET) wynikały z doświadczeń poza ciałem czy po prostu ze zróżnicowanych efektów stymulacji przy 3,7 V w trybie burst 40 Hz w porównaniu z innymi trybami, czynnik zakłócający, który nie był kontrolowany. Bardziej zdecydowanym podej...

Badania nad poprawą jakości i świadoma zgoda cd

Jedyny komponent projektu, który stanowił czyste badania - systematyczny pomiar częstości zakażeń związanych z cewnikiem - nie niósł żadnego ryzyka dla badanych. Dlatego badania nie stwarzały ryzyka. Chociaż nie uzyskano i nie można uzyskać świadomej zgody na udział w badaniach, brak takiej zgody nie oznaczał znaczącego naruszenia autonomii pacjentów. W związku z tym nie było uzasadnionych ...