Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 6

3 w Dodatku Uzupełniającym). Częstość powtórnych hospitalizacji z przyczyn sercowych była również niższa po zastosowaniu TAVR niż w przypadku leczenia standardowego (35,0% w porównaniu z 72,5%, P <0,001). Po 2 latach średnia liczba dni życia i po wyjściu ze szpitala była znacznie wyższa po TAVR niż w przypadku standardowej terapii (699 dni [odstęp międzykwartylowy, od 201 do 720] w porównaniu z...

Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 7

Zmiany czynności narządów podczas 7-dniowego okresu badania nie różniły się istotnie w obu grupach (Tabela 2). Aktywność białka C wzrosła w stosunku do linii podstawowej podczas pierwszych 6 dni w obu grupach; średni wzrost był istotnie większy u pacjentów z grupy DrotAA niż w grupie placebo w każdym z pierwszych 4 dni badania (P <0,001) (ryc. S2 w Dodatku uzupełniającym). W ciągu pierwszych 28...

Tomografia komputerowa i ekspozycja na promieniowanie

Tomografia komputerowa (CT) dostarcza dawkę promieniowania około 20 mSv. Brenner i Hall (wydanie z 29 listopada) oceniają ryzyko związane z ekspozycją na promieniowanie CT za pomocą liniowego modelu ekstrapolacji bez progu, który zakłada, że indukcja raka jest proporcjonalna do dawki nawet w najmniejszych dawkach. Nadmiar raków nigdy nie został wykryty u zwierząt laboratoryjnych ani u ludzi dla dawek po...

Leczenie brodawczaków skóry za pomocą miejscowego kwasu -laktalbuminowo-oleinowego ad

Łącznie 358 pacjentów z ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej, których uznano za nieodpowiednich kandydatów do zabiegu chirurgicznego, przydzielono do terapii TAVR lub standardowej terapii (ryc. w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem). Pacjenci biorący udział w badaniu byli w podeszłym wieku (średni wiek, 83 lata) i mieli ciężkie objawy kardiologiczne (93% miało objawy III lub IV klasy NYHA). ...

Najnowsze zdjęcia w galerii stomatologlublin.info:

334#honorowy dawca krwi przywileje , #olejek imbirowy , #kalendarzyk menstruacyjny do druku , #wysiękowe zapalenie opłucnej , #doniczki allegro , #plny lala allegro , #olej ryżowy w kosmetyce , #leczenie ortodontyczne przed i po , #poradnia audiologiczna gdańsk , #allegro instrumenty ,