Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym wysokiego ryzyka po nefrektomii ad 5

W momencie odcięcia danych zdarzenie nawrotu choroby, drugiego raka lub zgonu nastąpiło u 113 z 309 pacjentów (36,6%) w grupie sunitynibu iu 144 z 306 pacjentów (47,1%) w grupie placebo. Po 3 latach proporcje pacjentów wolnych od choroby wynosiły 64,9% w grupie sunitynibu i 59,5% w grupie placebo; po 5 latach proporcje wyniosły odpowiednio 59,3% i 51,3%. Na podstawie przeglądu badacza zdarzenie nawrotu choroby, drugiego nowotworu lub zgonu wystąpiło u 132 pacjentów (42,7%) w grupie sunitynibu i 158 (51,6%) w grupie placebo w okresie próbnym. Mediana czasu trwania przeżycia wolnego od choroby ocenianego ...

Profilaktyka krwawienia u pacjentów z migotaniem przedsionków poddawanych PCI ad 8

Jednak liczba punktów końcowych skuteczności drugorzędowej w tym badaniu była niewielka, a próba nie była zasilana, aby ostatecznie ustalić wyższość lub nie gorszą jakość. Stosując częstość występowania poważnego niekorzystnego zdarzenia sercowo-naczyniowego obserwowanego w grupie leczonej standardowo 6,0% i przyjmując 90% mocy do wykrycia różnicy między grupami leczenia wynoszącymi 15 punktów procentowych na poziomie alfa 0,05, obliczamy, że wielkość próby potrzebne do próby wyższości będzie 13.598 uczestników na grupę (w sumie 40.794 uczestników w trzech grupach). Ponieważ rekru...

Profilaktyka krwawienia u pacjentów z migotaniem przedsionków poddawanych PCI ad 6

Uczestnicy z grupy zostali przydzieleni do otrzymywania rywaroksabanu w małej dawce (15 mg raz na dobę) z inhibitorem P2Y12 przez 12 miesięcy, osoby w grupie 2 otrzymywały bardzo małą dawkę rywaroksabanu (2,5 mg dwa razy na dobę) oraz podwójną terapię przeciwpłytkową (DAPT) przez 1, 6 lub 12 miesięcy, a osoby z grupy 3 zostały przydzielone do standardowej terapii z dostosowanym dawką antagonistą witaminy K (raz dziennie) oraz DAPT przez 1, 6 lub 12 miesięcy. W każdym panelu wstawka pokazuje te same dane na rozszerzonej osi y. Tabela 2. Tabela 2. Skumulowana częstość występowania pierwotnego pun...

Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 5

Taki przebieg górnej granicy stłumienia w postaci linii parabolicznej, zwanej linią Ellis - Damoiseau, zależy od tego, że wysięk wznosi się najwyżej w bocznej części klatki piersiowej, gdzie sprężystość tkanki płucnej jest znacznie zmniejszona. Na tylnej tedy powierzchni klatki piersiowej przy kręgosłupie między nim a górną granicą stłumienia stwierdza się trójkąt nieco jawniejszego odgłosu opukowego, zwany trójkątem Garlanda Nie ma go tylko w przypadkach bardzo wielkich wysięków, gdy płuco ulega znacznemu uciskowi. Górna granica stłumienia odpowiada istotnej granicy wysięku tylko pr...

Najnowsze zdjęcia w galerii stomatologlublin.info:

334#kalendarzyk menstruacyjny do druku , #wysiękowe zapalenie opłucnej , #doniczki allegro , #plny lala allegro , #olej ryżowy w kosmetyce , #leczenie ortodontyczne przed i po , #poradnia audiologiczna gdańsk , #allegro instrumenty , #setaloft opinie , #pzu ubezpieczenia zdrowotne ,