Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym wysokiego ryzyka po nefrektomii ad 6

Zdarzenia niepożądane stopnia 3. lub wyższego odnotowano u 194 pacjentów (63,4%) w grupie sunitynibu iu 66 (21,7%) w grupie placebo; zdarzenie 5 stopnia wystąpiło u 5 pacjentów (1,6%) w każdej grupie. Wskaźniki poważnych zdarzeń niepożądanych były podobne (odpowiednio 21,9% i 17,1%) (tabela S6 w dodatku uzupełniającym). Zmniejszenie lub przerwanie dawki z powod...

Badania nad poprawą jakości i świadoma zgoda

Dziesiątki tysięcy pacjentów umiera każdego roku z powodu braku konsekwentnego przestrzegania przez szpitale standardowych procedur bezpiecznej i skutecznej opieki medycznej. W związku z tym poprawa jakości rutynowej opieki szpitalnej stanowi imperatyw zdrowia publicznego. Skutecznym sposobem promowania poprawy jakości jest przeprowadzenie badań oceniających programy o...

Profilaktyka krwawienia u pacjentów z migotaniem przedsionków poddawanych PCI ad

Rivaroxaban, doustny inhibitor czynnika Xa, wiąże się z mniejszym ryzykiem udaru i zatorowości systemowej niż antagoniści witaminy K u pacjentów z nieperowatnym migotaniem przedsionków, z podobnymi odsetkami dużych krwawień, ale istotnie niższymi odsetkami krwotoków wewnątrzczaszkowych i krwawieniem końskim.8 Rivaroxaban zmniejszyło także ryzyko zgonu z przyczyn...

Publiczne zastosowanie zautomatyzowanych defibrylatorów zewnętrznych ad

Bardzo charakterystyczny obraz uzyskuje się badając klatkę piersiową radiologicznie. Mianowicie w przypadkach małego wysięku stwierdza się zacienienie kąta przeponowo-żebrowego oraz zmniejszenie ruchomości przepony. W miarę gromadzenia się wysięku znika zarys przepony i powstaje jednolity cień o górnej granicy łukowatej, sięgającej najwyżej w bocznej części...

Najnowsze zdjęcia w galerii stomatologlublin.info:

334#kalendarzyk menstruacyjny do druku , #wysiękowe zapalenie opłucnej , #doniczki allegro , #plny lala allegro , #olej ryżowy w kosmetyce , #leczenie ortodontyczne przed i po , #poradnia audiologiczna gdańsk , #allegro instrumenty , #setaloft opinie , #pzu ubezpieczenia zdrowotne ,