Metody badania wysieków

Czasami pierwsze posiewy dają prątki gruźlicy kwasoodporne i niekwasooporne, a w następnych pokoleniach nieoporne wymierają i pozostaje czysta hodowla kwasoopornych. Metody badania wysięków za pomocą szczepienia świnkom morskim dootrzewnie, podskórnie, do wątroby lub do śledziony są obliczone na ogólne zakażenie świnki gruźlicą. Wynik uzyskuje się dopiero po 6 tygodniach, a często znacznie później. Nieraz dopiero badanie histologiczne wykrywa drobne zmiany gruźlicze niedostrzegalne gołym okiem (EugeniaPiasecka-Zeyland). Jak się przekonałem w badaniach przeprowadzonych przez Łopatina w r. 1912 pod moim kierownictwem w Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Kazańskiego, można uzyskać wyraźny wynik wcześniej stosując postępowanie następujące: poprzez skórę miażdży się węzły pachwinowe świnki morskiej po obu stronach, a następnie wstrzykuje się podskórnie po jednej stronie 5 ml wysięku, a po drugiej dla kontroli, 5 mI fizjologicznego ro ztworu soli kuchennej. Węzły w okolicy pachwinowej, do której wstrzyknięto roztwór soli (albo wysięk niegruźliczy), następnego dnia z lekka obrzmiewają, lecz już po paru dniach obrzmienie znika. Natomiast w razie wstrzyknięcia wysięku gruźliczego węzły znacznie się powiększają, a następnie miękną i serowacieją zwykle już na 8-14-16 dzień, tworząc przetokę z wydzieliną serowato-ropiastą. Przetoka ma brzegi blade i nie ma żadnej skłonność do gojenia się. Badanie w tym okresie preparatów z odpowiednich węzłów chłonnych wykrywa typowe prątki gruźlicy. Ujemny wynik badania biologicznego nie zawsze przemawia przeciwko gruźliczemu Dochodzeniu wysięku nawet w bakteryjnych postaciach zapalenia a to, dlatego że wynik ujemny może zależeć od malej zjadliwości prątków, które nie wywołują wtedy zmian swoistych u świnki. Przyczyną może być również mutacja prątków w wysięku i ich obumarcie. Po stwierdzeniu gruźliczego pochodzenia zapalen ia opłucnej należy dążyć do określenia jego postaci. Samo przytłumienie odgłosu opukowego szczycie płuca po stronie zapalenia opłucnej nie przemawia jeszcze za postacią wtórną tej choroby, w przypadkach, bowiem wysiękowego zapalenia opłucnej stwierdza się nieraz w okolicy szczytu płuca przytłumienie odgłosu opukowego, chociaż w szczycie zmian nie ma. [hasła pokrewne: avimed katowice, spuchnięty napletek, myalgan opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: avimed katowice myalgan opinie spuchnięty napletek