Najczestsza siedzibe szmeru oskrzelowego

Najczęstszą siedzibę szmeru oskrzelowego, z tyłu w obrębie górnej granicy stłumienia, w okolicy dolnego kąta łopatki oraz między łopatką a kręgosłupem tłumaczą zwolennicy tej teorii tym, że uciśnięte płuco przylega tutaj najbliżej ściany klatki piersiowej, wskutek czego warstwa wysięku jest tu najcieńsza. Inni dopatrują się przyczyny szmeru oskrzelowego w wysiękowym zapaleniu opłucnej w równoczesnym nacieczeniu tkanki płucnej (wskutek zapalenia płuca, gruźlicy i in.) albo w powstaniu szmeru w uciśniętej części płuca przy przechodzeniu powietrza przez miejsce oskrzela, zwężone wskutek jego przegięcia lub ucisku. Spostrzeżenia kliniczne, a zwłaszcza doświadczenia na psach nie potwierdziły tych poglądów, a zarazem wyjaśniły istotny sposób powstawania szmeru oskrzelowego w wysiękowym zapaleniu opłucnej. Okazało się, że można uzyskać u psa szmer oskrzelowy wlewając mu do jamy opłucnej pewną ilość masła kakaowego toleurn cacao, chociaż tkanka płucna nie jest naciekła ani bezpowietrzna ani nie ma w uciśniętym płucu wyraźnego zwężenia oskrzeli, jak to można stwierdzić wlewając psu dodatkowo przez tchawicę metal Wooda. Z tych doświadczeń wynika, że szmer oskrzelowy powstaje wskutek tego, że wlewana ciecz dostaje się między płaty płuca, dochodzi bezpośrednio do wnęki i stąd przewodzi szmer oskrzelowy. Natomiast nie można otrzymać szmeru oskrzelowego wtedy, gdy wlewa się masło kakaowe nie wprost do jamy opłucnej psa lecz do pęcherza wprowadzonego do klatki piersiowej. W tym przypadku pęcherz wypełniając się odsuwa płuco do wnęki tak iż między wlewaną cieczą a wnęką znajduje się uciśnięta część płuca. Na podstawie tych doświadczeń powstawanie szmeru oskrzelowego w wysiękowym zapaleniu opłucnej przedstawia się tak, gdy w jamie opłucnej gromadzi się wysięk, wtedy płaty płuca zmniejszają się i odsuwają się od siebie pozostając częściowo powietrznymi; do przestrzeni między płatowej dostaje się wysięk i dochodzi wzdłuż niej do wnęki, szmer oskrzelowy wobec tego może udzielać się bezpośrednio wysiękowi, a następnie ścianie klatki piersiowej. [patrz też: krew utajona w kale wynik dodatni, multimed waryńskiego, avimed katowice ]

Powiązane tematy z artykułem: avimed katowice krew utajona w kale wynik dodatni multimed waryńskiego