Odbieranie przez ochronę ad

Wiesz, że jesteś w obecności dysfunkcyjnych przepisów, kiedy ludzie nie mogą łatwo powiedzieć, co mają robić. Obecnie niepewność co do tego, w jaki sposób OHRP zinterpretuje termin badania nad podmiotami ludzkimi i zastosuje przepisy w określonych sytuacjach, wzbudza duże zaniepokojenie wśród osób zaangażowanych w działania związane z danymi w opiece zdrowotnej, ponieważ zgadywanie nieprawidłowości może prowadzić do złej reklamy i poważnych sankcji . Ponadto wymagania nakładane w imię ochrony często wydają się uciążliwe i irracjonalne. W tym przypadku interwencja jedynie promowała bezpieczne i sprawdzone procedury, jednak OHRP orzekł, że ponieważ badano wpływ na wskaźniki zakażenia, działalność ta wymagała pełnej oceny IRB i świadomej zgody od wszystkich pacjentów i dostawców.
W przypadku spełnienia pewnych rygorystycznych warunków badacze zajmujący się badaniem ludzi mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku świadomej zgody. Po tym, jak OHRP zażądał od IRB Hopkinsa, aby dokonał przeglądu projektu jako badań podmiotów ludzkich, zarząd udzielił takiego zwolnienia. OHRP orzekł również, że uniwersytet nie dopilnował, aby wszystkie współpracujące instytucje przestrzegały przepisów. Każdy szpital biorący udział w badaniu powinien był uzyskać zgodę od własnego IRB lub innej IRB, gotów przyjąć odpowiedzialność za sprawdzenie i nadzór. Wymóg ten powoduje znaczną złożoność i koszty badania i może go całkowicie zaniżać.
Moim zdaniem projekt był połączeniem poprawy jakości i badań nad organizacjami, a nie badaniami podmiotów ludzkich, a przepisy nie miały zastosowania. Projekt nie został zaprojektowany do stosowania u pacjentów OIT jako ludzi w celu przetestowania nowej, potencjalnie ryzykanckiej metody zapobiegania zakażeniom; miała raczej na celu promowanie stosowania przez lekarzy procedur, które już okazały się bezpieczne i skuteczne w tym celu. Każdy szpital prowadził klasyczne działania mające na celu poprawę jakości, w ramach których członkowie zespołu pracowali razem, aby wprowadzić najlepsze praktyki i uczynić je rutynowymi, a ilościowe informacje zwrotne na temat wyników były nieodłącznie związane z procesem. Takie działania nie powinny wymagać przeglądu IRB. Ponieważ działanie to nie zwiększało ryzyka pacjentów powyżej poziomu nieodłącznie związanego z opieką OIOM, a poufność pacjentów była chroniona, nie było wymogu etycznego dotyczącego konkretnej świadomej zgody pacjentów. W rzeczywistości trudno jest zrozumieć, dlaczego ktoś mógłby uznać za konieczne lub stosowne spytać pacjentów OIT, czy chcą zrezygnować z wysiłków szpitala, aby zapewnić stosowanie sprawdzonych środków ostrożności przeciwko śmiertelnym infekcjom – lub dlaczego ktoś mógłby pomyśleć, że klinicyści powinni mieć prawo do rezygnacji, a nie etyczny obowiązek uczestnictwa.
Czy sytuacja się zmieniła, ponieważ szpitale dzieliły się swoimi doświadczeniami. Ponieważ nie dano się zidentyfikować informacji o pacjencie ani klinice, nie sądzę. Czy fakt, że eksperci ds. Poprawy jakości wykształcili zespoły dotyczące najlepszych praktyk, wpłynął na zmianę sytuacji. Nie sądzę; wnoszenie konsultantów do prowadzenia szkoleń jest normalną praktyką menedżerską. Czy fakt, że ci eksperci analizowali i zgłaszali wyniki, zmienił sytuację. Badacze pytali, czy szpitale produkują i utrzymują redukcję wskaźników infekcji na OIT
[patrz też: polprazol 40, przyłuszczyca, myalgan opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: myalgan opinie polprazol 40 przyłuszczyca