Odrebnego omówienia wymaga gruzlicze zapalenie oplucnej

Odrębnego omówienia wymaga gruźlicze zapalenie opłucnej, gdyż ono nie jest chorobą tylko miejscową. W zapaleniu gruźliczym pierwotnym pochodzenia toksycznego wysięk bardzo często wsysa się całkowicie, nie aktywując utajonych ognisk gruźliczych. Dotyczy to jałowych zapaleń opłucnej powstających, gdy na opłucną przechodzi ukryte zapalenie toczące się dookoła ogniska gruźliczego w płucu lub dookoła gruźliczych węzłów tchawiczych i oskrzelowych. Co do zapalenia opłucnej gruźliczego wtórnego, i to liczne spostrzeżenia dowodzą, że zapalenie surowicze i surowiczo-włóknikowe toksyczne oraz powstałe na tle łagodnych wysiewów limfo krwiopochodnych wywiera nieraz działanie korzystne, objawiające się poprawą ogólnego stanu chorego, przybywaniem jego wagi, zmniejszeniem się kaszlu i odpluwania, a także wyraźnym osłabieniem natężenia sprawy gruźliczej w płucach. Spostrzega się to zwłaszcza w tych przypadkach, w których zmiany gruźlicze są jeszcze małe i przebieg sprawy płucnej jest powolny, szczególnie, jeżeli wysięk opłucny jest duży. Niejednokrotnie spostrzega się także ustępowanie zrostów opłucnych, które przedtem trwały bez zmiany długo, oraz powiększenie się prawie już zarosłej przestrzeni odmownej w przypadkach leczonych odmą opłucną. Spostrzegano także znikanie ciał włóknikowych, znajdowanych w przestrzeni odmowej. Działanie dodatnie wysiękowego zapalenia opłucnej na prz ebieg gruźlicy płuc tłumaczono przez dłuższy czas tym, że dołączenie się zapalenia opłucnej zmusza chorego do leżenia w łóżku, a to zapewnia choremu płucu pewien spokój potęgujący się wskutek ucisku wysięku na płuco. Słowem uznawano sposób działania taki sam jak odmy leczniczej. Mechaniczne ujmowanie sprawy nie godzi się jednak z faktami. Przeciwko memu przemawia przede wszystkim ta okoliczność, że dodatnie działanie wywiera często już wysięk mały, niewywołujący znaczniejszego ucisku płuca. Z drugiej strony działanie uciskowe wysięku trwa zbyt krótko, by mogło samo przez się wywrzeć wpływ korzystny na przebieg gruźlicy płuc. Prócz tego daje się spostrzegać skuteczne działanie wysięku także na sprawę gruźliczą przebiegającą w drugim nieuciśniętym płucu. Fakty te dowodzą, że prócz wpływu mechanicznego wchodzą tu w grę jeszcze inne czynniki. Polegają one prawdopodobnie na obfitej ilości w wysięku niweczników gruźlicz ych, zwiększających w miarę wsysania się siły obronne ustroju. Są to, zatem czynniki biologiczne. [hasła pokrewne: spuchnięty napletek, lordoza lędźwiowa spłycona, multimed waryńskiego ]

Powiązane tematy z artykułem: lordoza lędźwiowa spłycona multimed waryńskiego spuchnięty napletek