Okreslenie pochodzenia wysieku

Określenie pochodzenia wysięku ułatwia także cytologiczne jego badanie, polecone przez Edwarda Korczyńskiego. W wysiękach gruźliczych przeważa zwykle limfocytoza dochodząca do 65-98%, przewagę natomiast białych krwinek wielojądrzastych spostrzega się w wysiękach gruźliczych tylko w pierwszych dniach choroby oraz w okresie jej zaostrzeń. Jeżeli wysięk powstaje bardzo powoli, niepostrzeżenie, to przewaga limfocytów jest prawie pewnym dowodem gruźliczego pochodzenia wysięku. Dla stwierdzenia tła wysięku w zapaleniu opłucnej pochodzenia bakteryjnego uciekamy się także do bakterioskopowego badania wysięku, wysiewania jego na odpowiednie pożywki i szczepienia świnkom morskim. Bakterioskopowo bada się preparaty sporządzone z osadu wysięku po jego odwirowaniu albo ze skrzepów z wysięku po uprzednim sztucznym trawieniu skrzepów (jest to inoskopia Jousseta). Obydwie metody okazały się mało czułymi. Dowiodła tego dla pierwszej z tych metod Anna Niekrasz- Sokołowska, a dla metody indoskopijnej Edward Żebrowski. Metodę zakładania hodowli z wysięków stosował u nas Leon Karwacki. Wykrył on prątki gruźlicy w wysiękach opłucnych w 40%. Lepsze wyniki uzyskała swoją metodą Niekrasz-Sokołowska, która na 39 wysięków opłucnych wyhodowała prątki gruźlicy w 7570 przypadków. Technika badania tą metodą jest następująca wysięk, pobrany jałowo, zbiera się do wyjałowionej probówki, a następnie powstały skrzep przenosi się pętlą platynową na powierzchnię ziemniaków, zanurzonych do 7: 1 dolnych części w glicerynowanym bulionie śledzionowym lub w 4% roztworze wodnym gliceryny. Znaczna część skrzepu powinna się znajdować na powierzchni ziemniaków, niezanurzonej w płynie. Probówkę układa się ukośnie w cieplarce nastawionej na 37°-38° C. Pierwsze kolonie gruźlicze pojawiają się najwcześniej po upływie 15: 24 dni, a nawet później do 40 dni. Jak stwierdził Leon Karwacki, w przypadkach wysięk w gruźliczych na pożywkach wyrastają przy jego metodzie w 40 prątki gruźlicy lub ich postacie mutacyjne, tzn. prątki gruźlicy pozbawione otoczki tłuszczowej i dlatego niekwasoodporne, ziarniaki, a w dalszych przesiewach streptotbrix. Prątki kwasoodporne ulegają podczas dalszych przesiewów czasami także mutacji i mogą nawet ginąć. Z tego samego wysięku w różnych jego okresach można wyhodować początkowo prątki gruźlicy kwasoodporne, a później już tylko postacie mutacyjne, prawdopodobnie, wskutek niszczącego działania sił obronnych ustroju na prątki. [patrz też: magsolvit b6ia implanty, magsolvit b6, magsolvit b6 poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: 4akne krem bednaruk twitter magsolvit b6