Bardzo charakterystyczny obraz uzyskuje sie badajac klatke piersiowa radiologicznie

Bardzo charakterystyczny obraz uzyskuje się badając klatkę piersiową radiologicznie. Mianowicie w przypadkach małego wysięku stwierdza się zacienienie kąta przeponowo-żebrowego oraz zmniejszenie ruchomości przepony. W miarę gromadzenia się wysięku znika zarys przepony i powstaje jednolity cień o górnej granicy łukowatej, sięgającej najwyżej w bocznej części klatki piersiowej. Powyżej cienia stwierdza się zacienienie rysunku płucnego, zależne od niedodmy części płuca powyżej wysięku. Cień śródpiersia z jego narządami jest przesunięty w stronę zdrowego płuca. Continue reading „Bardzo charakterystyczny obraz uzyskuje sie badajac klatke piersiowa radiologicznie”

Najczestsza siedzibe szmeru oskrzelowego

Najczęstszą siedzibę szmeru oskrzelowego, z tyłu w obrębie górnej granicy stłumienia, w okolicy dolnego kąta łopatki oraz między łopatką a kręgosłupem tłumaczą zwolennicy tej teorii tym, że uciśnięte płuco przylega tutaj najbliżej ściany klatki piersiowej, wskutek czego warstwa wysięku jest tu najcieńsza. Inni dopatrują się przyczyny szmeru oskrzelowego w wysiękowym zapaleniu opłucnej w równoczesnym nacieczeniu tkanki płucnej (wskutek zapalenia płuca, gruźlicy i in.) albo w powstaniu szmeru w uciśniętej części płuca przy przechodzeniu powietrza przez miejsce oskrzela, zwężone wskutek jego przegięcia lub ucisku. Spostrzeżenia kliniczne, a zwłaszcza doświadczenia na psach nie potwierdziły tych poglądów, a zarazem wyjaśniły istotny sposób powstawania szmeru oskrzelowego w wysiękowym zapaleniu opłucnej. Okazało się, że można uzyskać u psa szmer oskrzelowy wlewając mu do jamy opłucnej pewną ilość masła kakaowego toleurn cacao, chociaż tkanka płucna nie jest naciekła ani bezpowietrzna ani nie ma w uciśniętym płucu wyraźnego zwężenia oskrzeli, jak to można stwierdzić wlewając psu dodatkowo przez tchawicę metal Wooda. Z tych doświadczeń wynika, że szmer oskrzelowy powstaje wskutek tego, że wlewana ciecz dostaje się między płaty płuca, dochodzi bezpośrednio do wnęki i stąd przewodzi szmer oskrzelowy. Continue reading „Najczestsza siedzibe szmeru oskrzelowego”

W obrebie wysieków surowiczych slyszy sie czesto bardzo dobrze szept

Dopóki wysięku jest mało dopóty szmeru oskrzelowego nic słyszy się, gdyż wysięk taki nie dochodzi do wcięcia między płatowego. Nie ma szmeru w nawrotach zapalenia opłucnej, jeżeli zrosty, które powstały podczas poprzedniego zapalenia, uniemożliwiają stykanie się wysięku z wnęką. W innych częściach stłumienia szmeru oskrzelowego często zupełnie nie ma. Ponad wysiękiem miernego stopnia słyszy się łagodny szmer oskrzelowy lub szmer nieoznaczony, który stopniowo przechodzi w szmer pęcherzykowy osłabiony, prawidłowy lub zaostrzony. W innych częściach płuc stwierdza się zwykle zaostrzony szmer pęcherzykowy. Continue reading „W obrebie wysieków surowiczych slyszy sie czesto bardzo dobrze szept”

Uciskajac sasiednie narzady wysiek moze wywolywac ich przesuniecie takze w kierunku pionowym

Uciskając sąsiednie narządy wysięk może wywoływać ich przesunięcie także w kierunku pionowym. Z tych przesunięć najważniejsze jest zmniejszenie przestrzeni półksiężycowatej Traubego w zapaleniu lewej opłucnej. Jeżeli wysięk jest wielki, przestrzeń ta może znikać zupełnie. Objaw ten ma wielkie znaczenie, zwłaszcza dla odróżnienia wysiękowego zapalenia lewej opłucnej od krupowego zapalenia lewego płuca, powikłanego włóknikowym zapaleniem oskrzeli. Zmniejszenie przestrzeni półksiężycowatej bywa niekiedy prawie jedynym objawem, który obok nakłucia próbnego pozwala odróżnić te sprawy chorobowe. Continue reading „Uciskajac sasiednie narzady wysiek moze wywolywac ich przesuniecie takze w kierunku pionowym”

Rozpoznanie rozlanego wysiekowego zapalenia oplucnej czesto nie nastrecza trudnosci

Rozpoznanie rozlanego wysiękowego zapalenia opłucnej często nie nastręcza trudności. Za płynem w jamie opłucnej przemawia przede wszystkim stłumienie odgłosu opukowego w obrębie przylegania płuc zwiększające się ku dołowi. Towarzyszy mu zniesienie drżenia piersiowego oraz osłabienie szmerów oddechowych zwiększające się ku dołowi. Drżenie piersiowe powyżej stłumienia bywa zwykle wzmożone. Rozpoznać równoczesnych zmian w płucu na podstawie badania fizycznego klatki piersiowej często nie podobna, gdyż już sam wysięk może wywoływać objawy fizyczne w zakresie szczytu płuca, zależnie od mniejszej jego powietrzności wskutek ucisku płuca. Continue reading „Rozpoznanie rozlanego wysiekowego zapalenia oplucnej czesto nie nastrecza trudnosci”

W zapaleniu niepowiklanym odglos opukowy nie bywa prawie nigdy zupelnie stlumiony

W zapaleniu niepowikłanym odgłos opukowy nie bywa prawie nigdy zupełnie stłumiony. Granica przytłumienia. Odpowiada przeważnie rzutom płatów płucnych na powierzchnię klatki piersiowej. Za zmianami w płucu przemawia zwłaszcza silniejsze stłumienie w górnej jego części. Trójkąta Garlanda nie ma. Continue reading „W zapaleniu niepowiklanym odglos opukowy nie bywa prawie nigdy zupelnie stlumiony”

Bardzo czesto po wysiekowym zapaleniu oplucnej powstaja zrosty

W innych przypadkach wysięk, pozostawiony swemu losowi, nie wsysa się przez długi czas i wiedzie ostatecznie do zwłóknienia opłucnej. Bardzo często po wysiękowym zapaleniu opłucnej powstają zrosty. Zresztą mogą one tworzyć się już na początku choroby, nawet w ciągu paru dni. Szczególną skłonność do tego spostrzega się w postaci opisanej przez Bernarda pod nazwą równoczesna gruźlica opłucno-płucna. Nieco odmienny od zwykłego bywa przebieg zapalenia wysiękowego opłucnej u starców i u dzieci. Continue reading „Bardzo czesto po wysiekowym zapaleniu oplucnej powstaja zrosty”

Objetosc klatki piersiowej

Pomimo wessania wysięku opłucnego zazwyczaj utrzymuje się jeszcze długo stłumienie odgłosu opukowego oraz osłabienie drżenia piersiowego wskutek zgrubienia opłucnej. W tym okresie słyszy się bardzo często w miejscu stłumienia tarcie opłucne, któremu nie towarzyszą już bóle, nawet podczas głębokiego oddychania. Objętość klatki piersiowej po chorej stronie zmniejsza się objawy przesunięcia sąsiednich narządów znikają, ilość dobowa moczu, przedtem zmniejszona, wzrasta, łaknienie wraca, poczucie chorego poprawia się, siły z każdym dniem wracają. W przypadkach gruźliczego zapalenia opłucnej wysięk wsysa się nieraz szybko, a pomimo to chory nadal gorączkuje i stopniowo rozwija się wyraźny obraz suchot płuc. Taki przebieg spostrzega się najczęściej u osób z większymi zmianami gruźliczymi w płucach. Continue reading „Objetosc klatki piersiowej”

Badaniem radiologicznym stwierdza sie po chorej stronie cien, stopniowo coraz slabszy w miare oddalania sie od przepony

Badaniem radiologicznym stwierdza się po chorej stronie cień, stopniowo coraz słabszy w miarę oddalania się od przepony, narządy sąsiednie (serce, tchawica itd.) są przesunięte w stronę zdrowej polowy klatki piersiowej. Odgłos opukowy stłumiony. Próbne nakłucie klatki piersiowej wykrywa obecność wysięku. Wprowadzenie do jamy opłucnej 250-300 ml powietrza wywołuje objawy, znamienne dla puchliny opłucnej z odmą. Stałość objawów stopniowo w miarę poprawy. Continue reading „Badaniem radiologicznym stwierdza sie po chorej stronie cien, stopniowo coraz slabszy w miare oddalania sie od przepony”