Uderzenie koniuszkowe serca jest przesuniete w strone pluca dotknietego rozlegla niedodma lub zapadnieciem pluca

Uderzenie koniuszkowe serca jest przesunięte w stronę płuca dotkniętego rozległą niedodmą lub zapadnięciem płuca, gdy sprawa dotyczy prawego płuca, uderzenie koniuszkowe może być widoczne na prawo od mostka, gdy zaś dotyczy lewego płuca, może dochodzić nawet do lewej pachy. Duszność oraz kłucie w boku bywa tylko w przypadkach nagłego powstania rozległej niedodmy lub zapadnięcia płuca, gorączki bardzo często nie ma lub jest nieznaczna. Badaniem radiologicznym stwierdza się jednostajne zacienienie pola płucnego w obrębie niedodmy lub zapadnięcia płuca, kąt przeponowo-żebrowy wolny, serce, tchawica i w ogóle śródpiersie są przesunięte w stronę płuca dotkniętego rozległą niedodmą lub zapadnięciem; dokładnym badaniem można nieraz stwierdzić ruch wahadłowy śródpiersia, w szczególności serca, polegający na większym ich przesunięciu w okresie wdechu w stronę płuca dotkniętego rozległą niedodmą lub zapadniętego (objaw West ermarka). Drżenie piersiowe w obrębie stłumienia odgłosu opukowego osłabione lub zniesione, powyżej wzmożone. Stłumienie odgłosu opukowego zwiększa się ku dołowi, przechodząc stopniowo w stłumienie bezwzględne.Przesunięcie sąsiednich narządów w stronę zdrowej połowy klatki piersiowej w przypadkach wysięku w prawej jamie opłucnej uderzenie koniuszkowe jest przesunięte w lewo, a w zapaleniu wysiękowym lewej opłucnej w prawo. Continue reading „Uderzenie koniuszkowe serca jest przesuniete w strone pluca dotknietego rozlegla niedodma lub zapadnieciem pluca”

Zapalenie oplucnej wysiekowe surowicze

Zapalenie opłucnej wysiękowe surowicze. Od raka płuca, powikłanego wysiękowym zapaleniem opłucnej odróżnia się wysiękowe zapalenie płuc na podstawie cech. Od bąblowca dolnego płata płuc różni się wysiękowe zapalenie opłucnej szybszym rozwojem oraz cechami. Różnicowanie z marskością płuc opiera się na następujących danych. Osłabienie szmeru oddechowego w dolnej części klatki piersiowej zwiększające się ku dołowi w przypadkach miernego wysięku słyszy się w okolicy górnej granicy stłumienia, zwłaszcza w okolicy dolnego kąta łopatki łagodny szmer oskrzelowy, płynący z dala. Continue reading „Zapalenie oplucnej wysiekowe surowicze”

Od ostrego krupowego zapalenia pluc odróznia sie wysiekowe zapalenie oplucnej na podstawie nastepujacych danych wysiekowe zapalenie oplucne

Od ostrego krupowego zapalenia płuc odróżnia się wysiękowe zapalenie opłucnej na podstawie następujących danych wysiękowe zapalenie opłucne. 1. Początek choroby: kłucie w boku, dreszczyki, duszność, kaszel, przytomność zachowana. 2. Objętość chorej połowy klatki piersiowej w przypadkach wielkiego wysięku znacznie powiększona, międzyżebrza wygładzone. 3. Drżenie piersiowe w obrębie stłumienia odgłosu opukowego osłabione lub zniesione, powyżej stłumienia – wzmożone. 4. Stłumienie odgłosu opukowego jest o wiele wyraźniejsze i rozleglejsze; stłumienie zwiększa się ku dołowi, przechodząc vi stłumienie bezwzględne; górna granica stłumienia podnosi się ku górze w kierunku pachy, a następnie biegnąc ku przodowi stopniowo się obniża (linia Ellis Damoiseau). Continue reading „Od ostrego krupowego zapalenia pluc odróznia sie wysiekowe zapalenie oplucnej na podstawie nastepujacych danych wysiekowe zapalenie oplucne”

Rak pluc:

Rak płuc: Początek choroby jest przeważnie nieuchwytny, częstszą skargą chorego bywa duszność i ogólne osłabienie; duszność jest nieraz wybitna już w tym okresie, w którym nie ma jeszcze rozległego stłumienia w dniach choroby stopniowo słabnie, w miarę dostosowywania się chorego. Wypuklenie chorej połowy klatki piersiowej z wygładzeniem międzyżebrzy, zwłaszcza w dolnych jej częściach. Rozszerzenie naczyń żylnych skóry na klatce piersiowej spostrzega się stosunkowo rzadko a wtenczas raczej w późniejszym okresie choroby. Osłabienie lub zniesienie drżenia piersiowego w dolnych częściach klatki piersiowej. Stłumienie odgłosu opukowego w dolnych częściach klatki piersiowej, zwiększające się ku dołowi, górna granica stłumienia w postaci linii Ellis-Damoiseau. Continue reading „Rak pluc:”

Równoczesna gruzlica oplucno-plucna rozpoczyna sie nieraz zdradziecko u osób przedtem, zdrowych suchym pokaszliwaniem

Równoczesna gruźlica opłucno-płucna rozpoczyna się nieraz zdradziecko u osób przedtem, zdrowych suchym pokaszliwaniem, stanami podgorączkowymi pod wieczór, z nocnymi potami, postępującą utratą łaknienia, chudnięciem i osłabieniem a badanie fizyczne klatki piersiowej wykrywa wysiękowe zapalenie opłucnej. Pojawiające się nieraz niespodziewanie krwioplucie albo prątki gruźlicy w plwocinie świadczą o równoczesnej sprawie gruźliczej także w miąższu płucnym. Poszukiwanie prątków w plwocinie powinno być bardzo staranne, gdyż w tej postaci bywa ich zwykle bardzo mało. Wysięk opłucny ma dużą skłonność do wsysania się. W miarę ubywania wysięku opada gorączka, wracają siły chorego, zaczyna wzrastać waga ciała, kaszel i ilość plwociny zmniejszają się, prątki w plwocinie oraz rzężenia stają się coraz rzadsze i po kilku tygodniach. Continue reading „Równoczesna gruzlica oplucno-plucna rozpoczyna sie nieraz zdradziecko u osób przedtem, zdrowych suchym pokaszliwaniem”

Zlogi wlóknika moga wywolac nawet zwezenie pola szczytowego przy okreslaniu go opukiwaniem

Przytłumienie może zależeć od tłumiącego odgłos opukowy działania wysięku opłucnego albo od złogów włóknika w okolicy szczytu płuca przy szerzeniu się sprawy zapalnej ku górze. Złogi włóknika mogą wywołać nawet zwężenie pola szczytowego przy określaniu go opukiwaniem. Również rzężenia w okolicy szczytu płuca 1.1 chorego z wysiękowym zapaleniem opłucnej nie dowodzą jeszcze obecności zmian gruźliczych w szczycie płuca, gdyż w istocie może to być tarcie opłucne skrócone wskutek małej ruchomości blaszek opłucnej w okolicy szczytowej i dla tego sprawiające wrażenie rzężenia. Postać pierwotną gruźliczego zapalenia opłucnej cechuje nagły początek wśród zupełnego zdrowia silnym kłuciem w boku, dreszczami wysoką gorączką, natomiast postać wtórna rozpoczyna się zwykle podstępnie bez wyraźniejszego podskoku ogólnej ciepłoty ciała, niegwałtownymi bólami w boku wzmagającymi się stopniowo, czasami zresztą nie ma i tych ból ów. Zbierając dokładnie wywiady można wykryć we wtórnej postaci, że chory od dłuższego już czasu niedomaga, łatwo się męczy, chudnie bez widocznej przyczyny, czasami po kaszluje, nie ma apetytu, słowem, że zapalenie opłucnej poprzedziły niewyraźne zwiastuny. Continue reading „Zlogi wlóknika moga wywolac nawet zwezenie pola szczytowego przy okreslaniu go opukiwaniem”

Metody badania wysieków

Czasami pierwsze posiewy dają prątki gruźlicy kwasoodporne i niekwasooporne, a w następnych pokoleniach nieoporne wymierają i pozostaje czysta hodowla kwasoopornych. Metody badania wysięków za pomocą szczepienia świnkom morskim dootrzewnie, podskórnie, do wątroby lub do śledziony są obliczone na ogólne zakażenie świnki gruźlicą. Wynik uzyskuje się dopiero po 6 tygodniach, a często znacznie później. Nieraz dopiero badanie histologiczne wykrywa drobne zmiany gruźlicze niedostrzegalne gołym okiem (EugeniaPiasecka-Zeyland). Jak się przekonałem w badaniach przeprowadzonych przez Łopatina w r. Continue reading „Metody badania wysieków”

Goraczka bywa w razie dolaczenia sie niezytu oskrzeli

Gorączka bywa w razie dołączenia się nieżytu oskrzeli, zwłaszcza, gdy powstanie rozszerzenie oskrzeli albo, gdy ją wywołuje choroba podstawowa, np. gruźlica. Nakłuciem opłucnej nie stwierdza się obecności płynu w jamie opłucnej. Od przewlekłego zapalenia dolnego płata płuca dołączającego się do ostrego zapalenia krupowego lub odoskrzelowego, odróżnia się wysiękowe zapalenie opłucnej na podstawie danych badania fizycznego klatki piersiowej z uwzględnieniem cech, które przytoczyłem w różnicowaniu między zapaleniem opłucnej a zapaleniem płuc krupowym i odoskrzelowym. Te same kryteria pozwalają odróżnić wysiękowe zapalenie opłucnej od samorodnego przewlekłego zapalenia płuc. Continue reading „Goraczka bywa w razie dolaczenia sie niezytu oskrzeli”

Róznicowanie z odma oplucna omówie w rozdziale o tej chorobie

Różnicowanie z odmą opłucną omówię w rozdziale o tej chorobie. Od wysokiego ustawienia przepony, zwłaszcza w przypadkach porażenia nerwu przeponowego lub ropnia podprzeponowego wysiękowe zapalenie opłucnej odróżnić na podstawie charakterystycznego przebiegu górnej granicy stłumienia odgłosu opukowego, narastania stłumienia w dolnej części klatki piersiowej i obrazu radiologicznego. Po rozpoznaniu wysiękowego zapalenia opłucnej należy wyjaśnić tło, na którym powstała choroba. W tym celu dokładnie rozważa się wszystkie czynniki, które mogą wywołać zapalenie opłucnej w ogóle. Wśród nich należy pamiętać o możliwości zapalenia opłucnej na tle zakażenia kiłowego. Continue reading „Róznicowanie z odma oplucna omówie w rozdziale o tej chorobie”

Przedwczesne porzucenie lózka wywoluje nieraz na nowo goraczke i powiekszanie sie wysieku

Wszelkich ruchów należy unikać nawet w przypadkach niewielkich wysięków, ponieważ wysiłki fizyczne wzmagając ruchy opłucnej przedłużają chorobę pogarszają jej przebieg, a niekiedy narażają chorego na niebezpieczeństwa. Bezwzględne leżenie w łóżku powinno trwać dopóty, dopóki nie ustąpi gorączka i wysięk nie wessie się prawie zupełnie, a więc zwykle niemniej niż 6 tygodni. Przedwczesne porzucenie łóżka wywołuje nieraz na nowo gorączkę i powiększanie się wysięku. Zalecając choremu leżenie w łóżku umieszcza się go w jasnym i przestronnym pokoju, często przewietrzanym. Na początku choroby powinien chory unikać rozmowy. Continue reading „Przedwczesne porzucenie lózka wywoluje nieraz na nowo goraczke i powiekszanie sie wysieku”