gruzlicze zapalenie oplucnej

Chociaż rokowanie, co do bezpośredniego zejścia choroby w omówionych wyżej postaciach gruźliczego zapalenia opłucnej jest przeważnie pomyślne i stan chorego po ustąpieniu zapalenia bardzo często wybitnie się poprawia niemniej trzeba pamiętać, że ci chorzy są już zakażeni gruźlicą i że w warunkach osłabiających ustrój, zmiany gruźlicze w płucu, przebiegające dotąd nieraz skrycie, mogą wybitnie się zaostrzyć, tak, iż mogą powstać suchoty płuc. Nie zawsze wszakże gruźlicze zapalenie opłucnej powstające wskutek szerzenia się zmian gruźliczych z płuc na opłucną wywiera na przebieg gruźlicy płuc bezpośredni wpływ korzystny. Źle rokuje zapalenie opłucnej pochodzenia gruźliczego, któremu towarzyszą objawy toksyczne, mianowicie wysoka gorączka, brak łaknienia, biegunka, poty, znaczne przyspieszenie tętna, niskie ciśnienie tętnicze i inne, dodatni odczyn dwufazowy i wybitne upośledzenie odżywienia. W tych przypadkach mamy do czynienia nie tyle z ujemnym działaniem zapalenia opłucnej na gruźlicę płuc, ile z pierwotnym zaostrzeniem sprawy płucnej, wywołującym wtórnie ostre zapalenie opłucnej. Najgorzej rokuje wysiękowe zapalenie opłucnej powstające wskutek przebicia się jamy gruźliczej do jamy opłucnej. Continue reading „gruzlicze zapalenie oplucnej”

Odrebnego omówienia wymaga gruzlicze zapalenie oplucnej

Odrębnego omówienia wymaga gruźlicze zapalenie opłucnej, gdyż ono nie jest chorobą tylko miejscową. W zapaleniu gruźliczym pierwotnym pochodzenia toksycznego wysięk bardzo często wsysa się całkowicie, nie aktywując utajonych ognisk gruźliczych. Dotyczy to jałowych zapaleń opłucnej powstających, gdy na opłucną przechodzi ukryte zapalenie toczące się dookoła ogniska gruźliczego w płucu lub dookoła gruźliczych węzłów tchawiczych i oskrzelowych. Co do zapalenia opłucnej gruźliczego wtórnego, i to liczne spostrzeżenia dowodzą, że zapalenie surowicze i surowiczo-włóknikowe toksyczne oraz powstałe na tle łagodnych wysiewów limfo krwiopochodnych wywiera nieraz działanie korzystne, objawiające się poprawą ogólnego stanu chorego, przybywaniem jego wagi, zmniejszeniem się kaszlu i odpluwania, a także wyraźnym osłabieniem natężenia sprawy gruźliczej w płucach. Spostrzega się to zwłaszcza w tych przypadkach, w których zmiany gruźlicze są jeszcze małe i przebieg sprawy płucnej jest powolny, szczególnie, jeżeli wysięk opłucny jest duży. Continue reading „Odrebnego omówienia wymaga gruzlicze zapalenie oplucnej”

Ostatnim zagadnieniem rozpoznawczym w przypadkach zapalenia oplucnej jest okreslenie okresu choroby

Ostatnim zagadnieniem rozpoznawczym w przypadkach zapalenia opłucnej jest określenie okresu choroby. Odróżnia się 2 okresy: 1) czynny, zapalny (stadium inflammatorium) 2) wchłaniania się wysięku (stadium resorptionis). Za pierwszym okresem przemawiają gorączka, zwiększanie się wysięku i tarcie opłucne nad wysiękiem z kłującymi bólami w boku. W drugim okresie wysięk więcej nie wzrasta, często pojawia się znowu tarcie opłucne, któremu nie towarzyszy już kłucie w boku, gorączka znika albo znacznie opada i ogólna ciepłota ciała wraca wreszcie do poziomu prawidłowego; gorączkowe wzniesienia ogólnej ciepłoty ciała utrzymują się, chociaż nie zawsze, tylko w zapaleniu na tle gruźliczym, nawet pomimo wessania się wysięku. W przypadkach zapalenia opłucnej dążymy jeszcze do określenia stanu płuca. Continue reading „Ostatnim zagadnieniem rozpoznawczym w przypadkach zapalenia oplucnej jest okreslenie okresu choroby”

Okreslenie pochodzenia wysieku

Określenie pochodzenia wysięku ułatwia także cytologiczne jego badanie, polecone przez Edwarda Korczyńskiego. W wysiękach gruźliczych przeważa zwykle limfocytoza dochodząca do 65-98%, przewagę natomiast białych krwinek wielojądrzastych spostrzega się w wysiękach gruźliczych tylko w pierwszych dniach choroby oraz w okresie jej zaostrzeń. Jeżeli wysięk powstaje bardzo powoli, niepostrzeżenie, to przewaga limfocytów jest prawie pewnym dowodem gruźliczego pochodzenia wysięku. Dla stwierdzenia tła wysięku w zapaleniu opłucnej pochodzenia bakteryjnego uciekamy się także do bakterioskopowego badania wysięku, wysiewania jego na odpowiednie pożywki i szczepienia świnkom morskim. Bakterioskopowo bada się preparaty sporządzone z osadu wysięku po jego odwirowaniu albo ze skrzepów z wysięku po uprzednim sztucznym trawieniu skrzepów (jest to inoskopia Jousseta). Continue reading „Okreslenie pochodzenia wysieku”

Ropne zapalenie oplucnej u chorych na gruzlice pluc

Osobnego omówienia wymaga ropne zapalenie opłucnej w toku gruźlicy płuc. Prątki gruźlicy wywołują ropniaki opłucne stosunkowo rzadko. Ropne zapalenie opłucnej u chorych na gruźlicę płuc zdarza się częściej na tle zakażenia opłucnej bakteriami ropotwórczymi lub zakażenia mieszanego prątkami gruźlicy i bakteriami ropotwórczymi. Bakterie ropotwórcze mogą w tych przypadkach przedostać się do opłucnej z ogniska ropnego. Zakażenie mieszane powstaje najczęściej wtedy, gdy jama gruźlicza podopłucna (caverna subpleuralis) przebije się do jamy opłucnej oraz wtedy, gdy w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną oderwie się zrost opłucny z wciągniętą doń częścią płuca. Continue reading „Ropne zapalenie oplucnej u chorych na gruzlice pluc”

W gruzliczym wysiekowym zapaleniu oplucnej poleca sie tez leczenie kwas empara amino salicylowym

W gruźliczym wysiękowym zapaleniu opłucnej poleca się też leczenie kwas empara amino salicylowym. Leczenie polega na doustnym podawaniu tego leku w dobowej dawce 12,0-15,0 (rozłożonej na 6 dawek) 8-10-dniowymi okresami z kilkodniowymi między nimi przerwami i jednoczesnym doopłucnym wprowadzaniu 10-20 ml 10% kwasu paramino-salicylowego razem z heparyną w dawce 60-120 mg dla zapobieżenia powstawaniu skrzepów. Przed wprowadzeniem leku do jamy opłucnej usuwa się wysięk. Ponieważ kwas para-amino-salicylowy, podany doustnie przechodzi do jamy opłucnej, przeto skojarzonym leczeniem osiąga się duże Jego stężenie w jamie opłucnej, sprzyjające wyleczeniu zapalenia opłucnej. Jeżeli po ustąpieniu okresu zapalnego wysięk nie ma skłonności go wessania a minęło już 4, najwyżej 6 tygodni od początku choroby, to wysięk wypuszcza się przez nakłucie klatki piersiowej. Continue reading „W gruzliczym wysiekowym zapaleniu oplucnej poleca sie tez leczenie kwas empara amino salicylowym”

Powietrze zalegajace w pecherzykach plucnych odgrywa role jakby poduszeczki gumowej

Powietrze zalegające w pęcherzykach płucnych odgrywa rolę jakby poduszeczki gumowej, dzięki której w warunkach prawidłowych uraz oddechowy jest bardzo mały. Inaczej się dzieje, jeżeli w płucu powstaną zmiany, zwłaszcza jamy. Ruchy oddechowe płuca będą teraz szarpać i rozsuwać brzegi jamy, tak jak to widzimy w taśmie gumowej gdziekolwiek nadciętej, i przez to będą przeszkadzać bliznowaceniu chorego miejsca w płucu. Prawidłowo wykształcona odma opłucna znosi urazy oddechowe płuco pozostaje zapadnięte i nieruchome dzięki temu, że powietrze, wprowadzone do jamy opłucnej, w czasie wdechu, jako ciało sprężyste odpowiednio rozciąga się, a w okresie wydechu ulega ściśnieniu. Zatem odma opłucna lecznicza zmniejsza objętość chorego płuca i chroni je od wpływu ruchów oddechowych klatki piersiowej. Continue reading „Powietrze zalegajace w pecherzykach plucnych odgrywa role jakby poduszeczki gumowej”

Szeroko stosuje sie w surowiczym zapaleniu oplucnej przetwory salicylowe w postaci salicylanu sodu

Szeroko stosuje się w surowiczym zapaleniu opłucnej przetwory salicylowe w postaci salicylanu sodu, kwasu acetylo-salicylowego, motopiryny i in. Leczenie to w zapaleniu opłucnej głównie łagodzi bóle jak to zauważył już Alfred Sokołowski. Eppinger utrzymuje, że przetwory salicylowe uszczelniają naczynia włoskowate. Poza tym poleca się leczenie solami wapniowymi, które działają przez uszczelnianie ścian naczyń zapalnie zmienionych i zwiększają wydzielanie moczu. Najskuteczniej działa chlrek wapnia (calcium ehloratum) w dawce 100-200 na dobę przy równoczesnej diecie zawierającej mało soli (Rp. Continue reading „Szeroko stosuje sie w surowiczym zapaleniu oplucnej przetwory salicylowe w postaci salicylanu sodu”

Dobre wyniki po przetworach jodu widzialem prawie wylacznie w zapaleniu oplucnej na tle zakazenia kilowego

Gdy ostry okres choroby ustąpi i wysięk już się nie zwiększa, leczenie powinno dążyć do szybkiego jego wessania. W tym celu polecono leki sercowe z naparstnicą na czele, leki moczopędne, zwłaszcza salicylan sodu teobrominy (theobrominum natrłosalicylicuni s. diuretinum po 0,5 3 razy dziennie), oraz leki i zabiegi napotne w postaci gorących kąpieli i przetworów salicylowych, leki rozwalniające i leki pobudzające chłopie po wysiłku w postaci przetworów jodu. Na podstawie własnego doświadczenia doszedłem do wniosku, że nadzieje, pokładane w tych metodach leczenia, zawodzą. Oczywiście, stosowanie naparstnicy oraz innych środków sercowych może być niezbędne w razie osłabienia serca. Continue reading „Dobre wyniki po przetworach jodu widzialem prawie wylacznie w zapaleniu oplucnej na tle zakazenia kilowego”

Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 5

W podobnej analizie częstość zgonów sercowych w drugim roku wynosiła 13,2% w grupie TAVR i 32,1% w grupie leczonej standardowo (współczynnik ryzyka 0,48, 95% CI, 0,29 do 0,81, P = 0,004 przy użyciu test log-rank). Łącznie 20 z 58 kwalifikujących się pacjentów, którzy żyli w tym czasie było dozwolone (11 z nich przeszło między rokiem a rokiem 2) było leczonych TAVR, przy czym procedura była wykonywana średnio 699 . 166 dni (zakres, 462 do 979) po rozpoczęciu badania. Śmiertelność po roku wśród pacjentów, którzy przeszli na TAVR wynosiła 10%, w porównaniu z 21% wśród pacjentów, którzy kwalifikowali się, ale nie przekroczyli tego progu. Continue reading „Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 5”