Powietrze zalegajace w pecherzykach plucnych odgrywa role jakby poduszeczki gumowej

Powietrze zalegające w pęcherzykach płucnych odgrywa rolę jakby poduszeczki gumowej, dzięki której w warunkach prawidłowych uraz oddechowy jest bardzo mały. Inaczej się dzieje, jeżeli w płucu powstaną zmiany, zwłaszcza jamy. Ruchy oddechowe płuca będą teraz szarpać i rozsuwać brzegi jamy, tak jak to widzimy w taśmie gumowej gdziekolwiek nadciętej, i przez to będą przeszkadzać bliznowaceniu chorego miejsca w płucu. Prawidłowo wykształcona odma opłucna znosi urazy oddechowe płuco pozostaje zapadnięte i nieruchome dzięki temu, że powietrze, wprowadzone do jamy opłucnej, w czasie wdechu, jako ciało sprężyste odpowiednio rozciąga się, a w okresie wydechu ulega ściśnieniu. Zatem odma opłucna lecznicza zmniejsza objętość chorego płuca i chroni je od wpływu ruchów oddechowych klatki piersiowej. Tej roli powietrza nie może zastąpić wysięk w jamie opłucnej jako ciało niesprężyste. Z innej znowu strony wysiękowe zapalenie opłucnej wiedzi e bardzo często do zrostów opłucnych. Ich powstanie zwiększa urazy oddechowe chorego płuca, zrosty, bowiem podczas wdechowego rozszerzenia się klatki piersiowej ciągną za sobą odpowiednie części płuca. Toteż każdy wysięk uważa Morelli za bardzo szkodliwy, pozostawienie go uważa za błąd leczniczy i żąda usuwania wysięku i zastąpienia go jak najwcześniej odmą leczniczą. Chociaż przesłanki Morelliego wydają się słuszne, to jednak należy jeszcze zaczekać z ostatecznym sądem, która z metod postępowania leczniczego w wysiękowym zapaleniu opłucnej surowiczym i surowiczo-włóknikowym jest lepsza metoda Morelliego, czy też metoda mająca na względzie uodpornienie ustroju przez wsysający się wysięk i dlatego zwlekająca z wypuszczaniem wysięku. Jeżeli zapalenie opłucnej powstało na tle gruźlicy płuc, to po wessaniu wysięku niezbędne jest dokładne leczenie następowe tej choroby. Pierwotne gruźlicze zapalenie opłucnej wymaga z chwilą ust pienia także leczenia wzmacniające ustrój, połączonego z nadzorowaniem przez kilka lat stanu płuc z zastosowaniem od czasu do czasu badania radiologicznego płuc. Bezpośrednio po wygaśnięciu zapalenia opłucnej zaleca się zwykle leczenie klimatyczne i higieniczno – dietetyczne na okres czasu od 2 do 3 miesięcy. W każdym przypadku gruźliczego zapalenia opłucnej konieczne jest ze stanowiska społecznego dokładne zbadanie otoczenia chorego, z zastosowaniem badania radiologicznego, a to w celu wykrycia źródła zakażenia. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na osoby w wieku starszym, które uchodzą często za chorych na rozedmę płuc lub przewlekły nieżyt oskrzeli, w rzeczywistości zaś kaszlą wskutek gruźlicy płuc i zakażają otoczenie. Ropne zapalenie opłucnej, czyli ropniak opłucny (Pleuritis purulenta s. stcp paratiua, s. empyema pleurae, s. pyothorax) [patrz też: luxmed szernera, multimed waryńskiego, myalgan opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: luxmed szernera multimed waryńskiego myalgan opinie