Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 2

Ponadto istnieje niewiele długoterminowych danych na temat działania zastawki, a większość dostępnych danych obejmuje echokardiogramy, które nie zostały przeanalizowane w niezależnym laboratorium podstawowym. 7-10 Celem tej analizy było Dwuletnie ustalenia z badania PARTNER i przeprowadzenie analiz podgrup w celu lepszego zrozumienia wpływu współistniejących warunków na przeżycie. Metody
Projekt badania i pacjenci
Badanie PARTNER było wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem obejmującym pacjentów z ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej (obszar zastawki aortalnej <0,8 cm2) oraz z objawami kardiologicznymi (New York Heart Association [NYHA], klasa II lub wyższa), których nie uznano za odpowiednimi kandydatami do zabiegu z powodu czynników klinicznych lub anatomicznych.2 Kryteria wejściowe były rygorystyczne, wymagające poświadczenia przez dwóch kardiochirurgów i kardiologa interwencyjnego, że pacjent nie był odpowiednim kandydatem do zabiegu chirurgicznego (co wskazuje na 50% prawdopodobieństwa, że pacjent powinien albo umrzeć, albo mieć poważne nieodwracalne powikłania po konwencjonalnej chirurgicznej wymianie zastawki aortalnej). Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów uczestniczących w badaniu.
Pełne szczegóły kryteriów włączenia i wyłączenia zostały wcześniej zgłoszone.2 Pacjenci zostali losowo przypisani, w stosunku 1: 1, do TAVR lub standardowej terapii, która obejmowała balonową plastykę zastawki aortalnej, według uznania lekarzy leczących.
Przestudiuj badanie
Badanie zostało zaprojektowane przez sponsora (Edwards Lifesciences) i członków komitetu wykonawczego. Sponsor uczestniczył w wyborze i zarządzaniu stronami oraz gromadzeniu i monitorowaniu danych. Pierwszy autor, bezpośredni naukowcy akademiccy i komitet wykonawczy mieli nieograniczony dostęp do danych po zablokowaniu bazy danych, podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji, przygotowali wszystkie szkice manuskryptu i potwierdzili uczciwość procesu oraz kompletność i dokładność zgłaszanych danych, a także wierność badania do protokołu próbnego. Protokół, w tym plan analizy statystycznej, jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Wszystkie poważne zdarzenia niepożądane zostały ocenione przez niezależny komitet ds. Zdarzeń klinicznych. Wszystkie dane zostały przeanalizowane przez biostatystę, który został opłacony przez sponsora i przez akademickiego biostatystyka. Niezależne laboratorium podstawowe analizowało wszystkie echokardiogramy.
Procedura
Zastosowany w tym badaniu system zastawki serca SAPIEN (Edwards Lifesciences) składał się z rozprężanej balonem stentu z nierdzewnej stali ze stentowną zastawką osierdzia bydlęcego w odchylanym cewniku wprowadzającym
[hasła pokrewne: szpital rybnik orzepowice, spuchnięty napletek, unident dąbrowa tarnowska ]

Powiązane tematy z artykułem: spuchnięty napletek szpital rybnik orzepowice unident dąbrowa tarnowska