Rak pluc:

Rak płuc: Początek choroby jest przeważnie nieuchwytny, częstszą skargą chorego bywa duszność i ogólne osłabienie; duszność jest nieraz wybitna już w tym okresie, w którym nie ma jeszcze rozległego stłumienia w dniach choroby stopniowo słabnie, w miarę dostosowywania się chorego. Wypuklenie chorej połowy klatki piersiowej z wygładzeniem międzyżebrzy, zwłaszcza w dolnych jej częściach. Rozszerzenie naczyń żylnych skóry na klatce piersiowej spostrzega się stosunkowo rzadko a wtenczas raczej w późniejszym okresie choroby. Osłabienie lub zniesienie drżenia piersiowego w dolnych częściach klatki piersiowej. Stłumienie odgłosu opukowego w dolnych częściach klatki piersiowej, zwiększające się ku dołowi, górna granica stłumienia w postaci linii Ellis-Damoiseau. Wypuklenia chorej polowy klatki piersiowej ani wygładzenia międzyżebrzy nie ma. Rozszerzenie naczyń żylnych skóry na klatce piersiowej, zwłaszcza w górnych częściach pojawia się czasami• już wcześnie, w dalszym przebiegu może dołączać się nabrzmienie żył po jednej stronie szyi. Osłabienie lub zniesienie drżenia piersiowego w górnej części klatki piersiowej odpowiednio do siedziby raka i zmian następowych w płucu. Przytłumienie lub stłumienie odgłosu opukowego najczęściej na przestrzeni od obojczyka do 11 żebra z przodu oraz na górnej połowie łopatki, zwykle po prawej stronie czasami uderza nieregularność granic stłumienia oraz odgłos opukowy stłumiony i jawny jeden obok drugiego bez określonego porządku, stłumienie w okolicy rękojeści mostka. Znaczne osłabienie lub nawet zniesienie szmerów oddechowych w miejscu stłumienia. [więcej w: kryształy szczawianu wapnia w moczu, szpital rybnik orzepowice, przyłuszczyca ]

Powiązane tematy z artykułem: kryształy szczawianu wapnia w moczu przyłuszczyca szpital rybnik orzepowice