Ropne zapalenie oplucnej u chorych na gruzlice pluc

Osobnego omówienia wymaga ropne zapalenie opłucnej w toku gruźlicy płuc. Prątki gruźlicy wywołują ropniaki opłucne stosunkowo rzadko. Ropne zapalenie opłucnej u chorych na gruźlicę płuc zdarza się częściej na tle zakażenia opłucnej bakteriami ropotwórczymi lub zakażenia mieszanego prątkami gruźlicy i bakteriami ropotwórczymi. Bakterie ropotwórcze mogą w tych przypadkach przedostać się do opłucnej z ogniska ropnego. Zakażenie mieszane powstaje najczęściej wtedy, gdy jama gruźlicza podopłucna (caverna subpleuralis) przebije się do jamy opłucnej oraz wtedy, gdy w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną oderwie się zrost opłucny z wciągniętą doń częścią płuca. Ropniak opłucny może powstać także w razie pęknięcia zrostu opłucnego w miejscu jamy gruźliczej, wciągniętej z płuca do niego. Nieraz przyczyną ropniaka bywa drobna przetoka opłucno-płucna (fistuła pleuro pulmonalis), powstająca w czasie leczenia gruźlicy płuc odm ą opłucną. Przetoka może być ukryta i jest nieraz przemijająca. Ropniak opłucny może powstać także wskutek wtórnego zakażenia wysięku opłucnego surowiczego, powstałego w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną. Przyczyną zakażenia może być nie dość aseptyczne wykonywanie dopełnień odmy. Ropne zapalenie opłucnej zdarza się u dorosłych rzadziej niż surowicze i surowiczo-włóknikowe, u dzieci) natomiast stosunek jest wprost odwrotny. Mianowicie u dzieci ropne zapalenie opłucnej stanowi średnio 40% wszystkich zapaleń opłucnej, u dorosłych zaś tylko. Ropniak opłucny u dzieci w pierwszym roku życia bywa rzadziej niż w następnych latach, prawdo pododobnie wskutek odporności wrodzonej. U dzieci też o wiele częściej niż u dorosłych ulegają zropieniu wysięki surowicze opłucne. Ropniak opłucny u dzieci wywołują najczęściej pneumokoki, przy czym postać przy zapalna przeważa u dzieci młodszych, a pozapalna u starszych. Anatomia patologiczna. Wysięk opłucny ropny jest początkowo dość płynny, nieraz ropiasty (exsudatum puriforme), potem gęstszy, nieprzejrzysty, zielonawy lub zielonawo żółtawy. W naczyniu wysięk dzieli się na 2 warstwy: górną płynną, mętną i dolną zawierającą dużo składników postaciowych, zwłaszcza ciałka ropne niezmienione lub stłuszczone, kwasy tłuszczowe powstające z rozpadu ciałek ropnych i inne składniki. Po dłuższym trwaniu wysięk gęstnieje wskutek wessania się części płynnych. Wysięk ropny gruźliczy różni się od wysięku ropnego powstałego na innym tle tym, że przeważnie jest cieczą rzadką (ropiastą) i zawiera dużo limfocytów. [hasła pokrewne: bellastoma, bednaruk twitter, vitaderol ]

Powiązane tematy z artykułem: bednaruk twitter bellastoma vitaderol