Ropne zapalenie oplucnej

Przyczyny. Ropne zapalenie opłucnej może być pierwotne i wtórne. Pierwotne ropniaki opłucne zdarzają się rzadko, mianowicie po ranach drążących klatki piersiowej ora po tępych jej uszkodzeniach (ropniak urazowy (pyothorax traumaticus), gdy bakterie ropotwórcze dostają się do jamy opłucnej. W ogromnej większości przypadków ropniak opłucny jest chorobą wtórną, dołączającą się do sprawy ropnej toczącej się w płucu. Zakażenie opłucnej następuje w jednych przypadkach wskutek pęknięcia podopłucnego ogniska ropnego, w innych sprawa ropna przechodzi na opłucną przez ciągłość albo wskutek dostania się bakterii ropotwórczych z płucnego ogniska ropnego do opłucnej drogą naczyń chłonnych. W ten sam sposób ropna nawet posobkowate zapalenie opłucnej może powstać w przebiegu raka, bąblowca, promienicy, zgorzeli płuc, rozszerzenia oskrzeli, spraw toczących się w narządach sąsiednich (zapalenie śródpiersia i in.) itd. Z chorób płucnych u dorosłych ropniak opłucny najczęściej dołącza się do krupowego zapalenia płuc (rzadziej do zapalenia odoskrzelowego), jako powikłanie pozapalne. Taki ropniak nazywam ropniakiem opłucnym pozapalnym (empyema pleurae metapneumonicum). O wiele rzadziej powstaje ropne zapalenie opłucnej w toku zapalenia płuc. Jest to ropniak płucny równoczesny z zapaleniem płuc. Nazywam go ropniakiem opłucnym przy zapalnym (empyema pleurae parapneumonicum). Pierwotne ognisko zakaźne, wywołujące ropne zapalenie opłucnej przerzutowo (empyema pleurae metastaticum), drogą krwi, może znajdować się poza obrębem płuc. Spostrzega się to w zakażeniu połogowym, w zapaleniu migdałków podniebiennych, wyrostka robaczkowego, ucha środkowego, szpiku w przypadkach ropnia podprzeponowego, w toku posocznicy itd. [hasła pokrewne: debretin dawkowanie, myalgan opinie, debretin dawkowanie Kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: debretin dawkowanie myalgan opinie spuchnięty napletek