Równoczesna gruzlica oplucno-plucna rozpoczyna sie nieraz zdradziecko u osób przedtem, zdrowych suchym pokaszliwaniem

Równoczesna gruźlica opłucno-płucna rozpoczyna się nieraz zdradziecko u osób przedtem, zdrowych suchym pokaszliwaniem, stanami podgorączkowymi pod wieczór, z nocnymi potami, postępującą utratą łaknienia, chudnięciem i osłabieniem a badanie fizyczne klatki piersiowej wykrywa wysiękowe zapalenie opłucnej. Pojawiające się nieraz niespodziewanie krwioplucie albo prątki gruźlicy w plwocinie świadczą o równoczesnej sprawie gruźliczej także w miąższu płucnym. Poszukiwanie prątków w plwocinie powinno być bardzo staranne, gdyż w tej postaci bywa ich zwykle bardzo mało. Wysięk opłucny ma dużą skłonność do wsysania się. W miarę ubywania wysięku opada gorączka, wracają siły chorego, zaczyna wzrastać waga ciała, kaszel i ilość plwociny zmniejszają się, prątki w plwocinie oraz rzężenia stają się coraz rzadsze i po kilku tygodniach. Znikają Po określeniu tła wysiękowego zapalenia opłucnej przechodzimy do rozpoznania rodzaju wysięku. Op ieramy się przede wszystkim na czynnie przyczynowym. I tak, zapalenie opłucnej razowe a także na tle nowotworów płuc oraz opłucnej jest najczęściej krwotoczne, posocznicowe ropne, zapalenie na tle skazy krwotocznej – krwotoczne, na tle chorób nerek oraz narządu krążenia – surowicze, na tle gruźlicy – najczęściej surowiczo-włóknikowe lub surowicze, rzadziej krwotoczne, najrzadziej ropne. Obrzęki bolesność powłok klatki piersiowej w miejscu wysięku przemawiają za wysiękiem ropnym. Nie jest to jednak objaw stały w ropnym zapaleniu opłucnej ani też właściwy tylko temu zapaleniu. Spotyka się go także w zapaleniu okołoopłucnym i przyopłucnym. Szybkie gromadzenie się wysięku spostrzega się w przypadkach wysięków surowiczych, ropne natomiast wysięki gromadzą się zwykle powoli. Ogólna ciepłota ciała o torze zwalniającym lub przerywanym z dreszczami i obfitymi potami przemawia za wysiękiem ropnym. Objawy te nie są wszakże bezwzględnie pewne. Istotnie, zdarzają się także wysięki surowicze przebiegające z dreszczami, obfitymi potami i gorączką trawiącą, która trwa długo, na odwrót, mogą być wysięki ropne bez dreszczów i gorączki. Baceelli polecił dla odróżnienia wysięku surowiczego od ropnego osłuchiwanie szeptu. Okazało się jednak, że szept słyszy się nie tylko w przypadkach wysięku surowiczego, ale czasami także i w ropnym. Wysoka leukocytoza w krwi naprowadza na myśl zapalenie ropne. Jak widać, wymienione objawy nie zawsze umożliwiają rozstrzygnięcie, jaki jest rodzaj wysięku. Toteż w przypadkach przeciągającego się zapalenia opłucnej oraz w takich, w których podejrzewamy, że jest to zapalenie ropne, niezbędne jest próbne nakłucie opłucnej dla otrzymania niewielkiej ilości (5 ml) wysięku celem jego zbadania. [podobne: lordoza lędźwiowa spłycona, jeliton opinie, luxmed szernera ]

Powiązane tematy z artykułem: jeliton opinie lordoza lędźwiowa spłycona luxmed szernera