Rozpoznanie rozlanego wysiekowego zapalenia oplucnej czesto nie nastrecza trudnosci

Rozpoznanie rozlanego wysiękowego zapalenia opłucnej często nie nastręcza trudności. Za płynem w jamie opłucnej przemawia przede wszystkim stłumienie odgłosu opukowego w obrębie przylegania płuc zwiększające się ku dołowi. Towarzyszy mu zniesienie drżenia piersiowego oraz osłabienie szmerów oddechowych zwiększające się ku dołowi. Drżenie piersiowe powyżej stłumienia bywa zwykle wzmożone. Rozpoznać równoczesnych zmian w płucu na podstawie badania fizycznego klatki piersiowej często nie podobna, gdyż już sam wysięk może wywoływać objawy fizyczne w zakresie szczytu płuca, zależnie od mniejszej jego powietrzności wskutek ucisku płuca. W tych przypadkach można rozpoznać gruźlicę szczytową płuc, jeżeli wykrywa się prątki gruźlicy w plwocinie. Dopiero, gdy ucisk płuca zmniejszy się wskutek wsysania się albo wypuszczenia wysięku, mogą pojawić się objawy osłuchowe, przede wszystkim rzężenia, które pozwolą rozpoznać gruźlicę usad owioną w szczycie płuca po stronie zapalenia opłucnej. Rozpoznanie różnicowe. Zapalenie wysiękowe opłucnej odróżnia się od puchliny opłucnej (hydrothoiax) na podstawie następujących danych: Zapalenie opłucnej wysiękowe: Sprawa toczy się najczęściej w jednej jamie opłucnej. Puchlina opłucna: 1. Sprawa dotyczy częściej obu opłucnych. 2. Często tarcie opłucne. 3. Często klucie w boku, zwłaszcza na początku choroby. 4. Gorączka, szczególnie na początku choroby. 5. Nie ma obrzęków ani płynu w innych jamach surowiczych (wyjątek stanowi zapalenie wielu błon surowiczych). 6. Czynniki przyczynowe: najczęściej zakażenie gruźlicze, inne zakażenia, skaza krwotoczna, uraz, nowotwory, szerzenie się zapalenia z narządów sąsiednich. 7. Płyn mało ruchomy. 8. Ciężar właściwy płynu przewyższa 1,015; zawartość białka powyżej 4%; próby Rivalty i Sochańskiego dodatnie. 4. Nie ma gorączki, jeżeli nie ma innej przyczyny, która by mogła wywołać gorączkę. 5. Często obrzęki tkanki podskórnej, puchlina brzuszna, czasami puchlina osierdzia. 6. Wodnistość krwi, czyli wodnica (hydraemia) na tle charłactwa (nowotwory), chorób krwi (białaczka, rzekoma białaczka), skrobiawicy, nerczycy, ciężkie zaburzenia krążenia w toku wad serca, rozedmy płuc, w daleko posuniętym okresie zapalenia kłębków nerkowych. 7. Płyn bardziej ruchomy. 8. Ciężar właściwy płynu niższy od1,015, zawartość białka poniżej 2,5010; próby Rivalty i Sochańskiego ujemne. [patrz też: bellastoma, kaufland wejherowo godziny otwarcia, bednaruk twitter ]

Powiązane tematy z artykułem: bednaruk twitter bellastoma kaufland wejherowo godziny otwarcia