Suche nawracajace zapalenie oplucnej

Suche nawracające zapalenie opłucnej (Pleuritis sicca reaidivans. Pleuritis sicca uolans) Określenie przyczyny wywód chorobowy i anatomia patologiczna. Zapaleniem opłucnej nawracającym nazywa się suche zapalenie opłucnej pochodzenia gruźliczego powtarzające się w nieregularnych odstępach czasu. Kazimierz Dutski opisał je pod nazwą pleuritislcca uolans. Postać ta zdarza się przeważnie w wieku młodzieńczym, częściej u kobiet, zwłaszcza u osób, które stykają się stale z chorymi na gruźlicę. Często zapada na nią personel pielęgniarski. Zapalenie powstaje na tle drobnych wysiewów krwiopochodnych, sadowiących się tuż pod opłucną, i jest zapaleniem gruźliczym toksycznym. W okresie pierwotnej zmiany gruźliczej, cechującej pierwszy okres zakażenia gruźliczego według mianownictwa Rankego, zdarza się zapalenie opłucnej nawracające rzadko. Zmiany w opłucnej polegają na wytwarzaniu się suchego zapalenia bez swoistych zmian gruźliczych. Nie ma, zat em w tym zapaleniu w opłucnej komórek olbrzymich, serowacenia, ani zwapnienia. Zapalenie, opłucnej suche nawracające ogranicza się najczęściej do szczytów płuc ( pleuritis apicalis), podstawy płuc (pleuritis basalis) i opłucnej międzypłatowej (pleuritis interlobaris) i wiedzie do miejscowych zrostów i zgrubień opłucnej. Sprawa zapalna szerzy się czasami na osierdzie wywołując zrostowe jego zapalenie zewnętrzne. Objaw y. Chorzy uskarżają się zwykle na kłucie w boku, zwłaszcza dokuczliwe podczas kaszlu. Ogólna ciepłota ciała dochodzi nieraz do 38°C. Przedmiotowo stwierdza się w zakresie płuc tarcie opłucne u podstawy płuc, w okolicy wnękowej, wzdłuż wcięcia między płatowego lub w szczytach płuc. Szmer oddechowy na szczytach płuc bywa osłabiony, nieraz przerywany, zależnie od silnego klucia podczas oddychania. Czasami w szczytach płuc słychać bardzo nieliczne rzężenia suche lub drobnobańkowe. Opukiwaniem stwierdza się nieznaczne przytł umienie w okolicy szczytów płuc z niewielkim zwężeniem pola szczytowego, a obmacywaniem uciskową bolesność mięśni w okolicy szczytów płuc (objaw Porgesa) oraz zwiększenie napięcia mięśni szyjnych, zwłaszcza pochyłych i mostkowo-obojczykowo sutkowego po chorej stronie (objaw Pottengera). [przypisy: lordoza lędźwiowa spłycona, 4akne krem, vitaderol ]

Powiązane tematy z artykułem: 4akne krem lordoza lędźwiowa spłycona vitaderol