naswietlania rentgenem przysadki mózgowej lub jej usuniecie zatrzymuja objawy kliniczne

W leczeniu akromegalii również mamy dane, że akromegalia związana jest z zaburzeniami czynności przysadki mózgowej. Mianowicie – naświetlania rentgenem przysadki mózgowej lub jej usunięcie zatrzymują objawy kliniczne. Wynikałoby stąd, że dorosły człowiek z usuniętą przysadką może żyć oraz, że mogą nie rozwijać się u niego inne zaburzenia przysadkowe, jak np. moczówka prosta (diabetes insipidus). Brak moczówki prostej po usunięciu całej przysadki tłumaczy się tym, że moczówka prosta powstaje tylko po usunięciu tylnej części przysadki mózgowej przy zachowanej czynności części przedniej przysadki. Continue reading „naswietlania rentgenem przysadki mózgowej lub jej usuniecie zatrzymuja objawy kliniczne”

Wzrost olbrzymi

Wzrost olbrzymi Wzrost olbrzymi (gigantismus) pochodzenia przysadkowego jest zwykle związany z nowotworem przysadki mózgowej, pochodzącym z komórek kwasochłonnych i posiada dużo wspólnych cech z akromegalią. Wzrost olbrzymi jest wyrazem nadczynności przedniej części przysadki mózgowej i powstaje przede wszystkim w wieku młodym, to znaczy u osób, których wzrost nie jest jeszcze ukończony. Kijanki np. po podawaniu wyciągu z przedniej części przysadki mózgowej wyrastają na olbrzymie okazy. Jeżeli natomiast wyłuszczymy przednią część przysadki mózgowej, to kijanki nie przemieniają się w żaby. Continue reading „Wzrost olbrzymi”

Mozna takze widziec akromegalie przy prawidlowym stanie anatomicznym przysadki

Można także widzieć akromegalię przy prawidłowym stanie anatomicznym przysadki. Wchodzi tu najprawdopodobniej w grę patologiczny stan konstytucyjny ustroju W tym sensie, że żaden układ fizjologiczny nie jest w swojej czynności prawidłowy i pełnowartościowy. Często bowiem widzimy w tych razach najrozmaitsze zaburzenia ze strony układu krążenia, szybki rozwój miażdżycy, zaburzenia, -żołądkowo-jelitowe, zaburzenia w czynności nerek, apatię, częściową adynamię i inne. Obniżenie zaś granicy asymilacji węglowodanów i przemiany purynowej wskazywałyby na niedomogę wątroby . Wchodziłyby więc w grę rożne zmiany fizyko-chemiczne tkanek, które stwarzają warunki dla niezwykłego działania na nie hormonu przysadki mózgowej. Continue reading „Mozna takze widziec akromegalie przy prawidlowym stanie anatomicznym przysadki”

Rwa miedzyzebrowa

Rwa międzyżebrowa (neuralgia intercostalis) może wywoływać stałe lub napadowe bóle w jednym albo w kilku międzyżebrzach, zwiększające się, jak w ostrym suchym zapaleniu opłucnej podczas kaszlu, głębokich wdechów, wysiłków fizycznych itp. Różnica polega na tym, że w przypadkach rwy stwierdza się przedmiotowo punkty bolesne w międzyżebrzach mianowicie przy kręgosłupie w miejscu wyjścia nerwów z kanału kręgowego, w środkowej części międzyżebrzy, tam gdzie gałąź mięśniowo-skórna boczna (ramus perforans lateralis) przechodzi do skóry, i przy mostku, tam gdzie gałąź przednia (lamus perforans anterior) przechodzi przez mięśnie. Ucisk we wszystkich tych punktach wywołuje u chorego na rwę bardzo żywy ból W przypadkach rwy międzyżebrowej na tle zakażenia zimniczego chory odczuwa nieraz bóle w ściśle określonym czasie. Bóle w przypadkach tętniaka tętnicy głównej, zależne od ucisku nerwów międzyżebrowych przez tętniaka mogą łu dząco przypominać bóle w ostrym suchym zapaleniu opłucnej, różnią się jednak swą uporczywością oraz tym, że chory odczuwa je często tylko w pewnych położeniach ciała, a w późniejszym okresie dochodzą objawy przedmiotowe tętniaka. Od zawału krwotocznego płuc różni się ostre suche zapalenie opłucnej brakiem krwawej plwociny. Continue reading „Rwa miedzyzebrowa”

Zapalenie oplucnej surowicze

Objawy. Zapalenie opłucnej surowicze i surowiczo-włóknikowe rozpoczyna się zwykle, jako zapalenie suche o przebiegu ostrym albo łagodnym. Toteż na początku choroby chorzy uskarżają się na kłucie w boku, suchy kaszel, zwykle urywany, gorączkę, do której szybko dołącza się duszność. Objawy te mogą być różnej siły Gorączka bywa zwykle niezbyt wysoka, o torze nieregularnym. W jednych przypadkach poprzedza ją silny dreszcz lub duszność, w innych ogólna ciepłota ciała wzrasta w ciągu kilku dni, dochodząc czasami do wysokiego poziomu. Continue reading „Zapalenie oplucnej surowicze”

Uciskajac sasiednie narzady wysiek moze wywolywac ich przesuniecie takze w kierunku pionowym

Uciskając sąsiednie narządy wysięk może wywoływać ich przesunięcie także w kierunku pionowym. Z tych przesunięć najważniejsze jest zmniejszenie przestrzeni półksiężycowatej Traubego w zapaleniu lewej opłucnej. Jeżeli wysięk jest wielki, przestrzeń ta może znikać zupełnie. Objaw ten ma wielkie znaczenie, zwłaszcza dla odróżnienia wysiękowego zapalenia lewej opłucnej od krupowego zapalenia lewego płuca, powikłanego włóknikowym zapaleniem oskrzeli. Zmniejszenie przestrzeni półksiężycowatej bywa niekiedy prawie jedynym objawem, który obok nakłucia próbnego pozwala odróżnić te sprawy chorobowe. Continue reading „Uciskajac sasiednie narzady wysiek moze wywolywac ich przesuniecie takze w kierunku pionowym”

Rozpoznanie rozlanego wysiekowego zapalenia oplucnej czesto nie nastrecza trudnosci

Rozpoznanie rozlanego wysiękowego zapalenia opłucnej często nie nastręcza trudności. Za płynem w jamie opłucnej przemawia przede wszystkim stłumienie odgłosu opukowego w obrębie przylegania płuc zwiększające się ku dołowi. Towarzyszy mu zniesienie drżenia piersiowego oraz osłabienie szmerów oddechowych zwiększające się ku dołowi. Drżenie piersiowe powyżej stłumienia bywa zwykle wzmożone. Rozpoznać równoczesnych zmian w płucu na podstawie badania fizycznego klatki piersiowej często nie podobna, gdyż już sam wysięk może wywoływać objawy fizyczne w zakresie szczytu płuca, zależnie od mniejszej jego powietrzności wskutek ucisku płuca. Continue reading „Rozpoznanie rozlanego wysiekowego zapalenia oplucnej czesto nie nastrecza trudnosci”

W gruzliczym wysiekowym zapaleniu oplucnej poleca sie tez leczenie kwas empara amino salicylowym

W gruźliczym wysiękowym zapaleniu opłucnej poleca się też leczenie kwas empara amino salicylowym. Leczenie polega na doustnym podawaniu tego leku w dobowej dawce 12,0-15,0 (rozłożonej na 6 dawek) 8-10-dniowymi okresami z kilkodniowymi między nimi przerwami i jednoczesnym doopłucnym wprowadzaniu 10-20 ml 10% kwasu paramino-salicylowego razem z heparyną w dawce 60-120 mg dla zapobieżenia powstawaniu skrzepów. Przed wprowadzeniem leku do jamy opłucnej usuwa się wysięk. Ponieważ kwas para-amino-salicylowy, podany doustnie przechodzi do jamy opłucnej, przeto skojarzonym leczeniem osiąga się duże Jego stężenie w jamie opłucnej, sprzyjające wyleczeniu zapalenia opłucnej. Jeżeli po ustąpieniu okresu zapalnego wysięk nie ma skłonności go wessania a minęło już 4, najwyżej 6 tygodni od początku choroby, to wysięk wypuszcza się przez nakłucie klatki piersiowej. Continue reading „W gruzliczym wysiekowym zapaleniu oplucnej poleca sie tez leczenie kwas empara amino salicylowym”

Ropne zapalenie oplucnej u chorych na gruzlice pluc

Osobnego omówienia wymaga ropne zapalenie opłucnej w toku gruźlicy płuc. Prątki gruźlicy wywołują ropniaki opłucne stosunkowo rzadko. Ropne zapalenie opłucnej u chorych na gruźlicę płuc zdarza się częściej na tle zakażenia opłucnej bakteriami ropotwórczymi lub zakażenia mieszanego prątkami gruźlicy i bakteriami ropotwórczymi. Bakterie ropotwórcze mogą w tych przypadkach przedostać się do opłucnej z ogniska ropnego. Zakażenie mieszane powstaje najczęściej wtedy, gdy jama gruźlicza podopłucna (caverna subpleuralis) przebije się do jamy opłucnej oraz wtedy, gdy w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną oderwie się zrost opłucny z wciągniętą doń częścią płuca. Continue reading „Ropne zapalenie oplucnej u chorych na gruzlice pluc”

Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 5

Wszyscy pacjenci poddani randomizacji zostali włączeni do analizy przeżycia przez 28 i 90 dni; dane dotyczące pacjentów o nieznanym statusie przeżycia (tj. tych, którzy stracili czas na obserwację lub wycofali się) byli cenzurowani w ostatnim dniu, w którym pacjent był znany z tego, że żyje. DrotAA oznacza drotrekoginę alfa (aktywowaną). Łączna śmiertelność po rekrutacji 750 pacjentów wynosiła 27,6%. Continue reading „Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 5”