Zapalenie oplucnej suche

Zapalenie opłucnej suche 1. Ostre suche zapalenie opłucnej (Pleuritis sicca acuta) Anatomia patologiczna. Jak zapalenie innych błon surowiczych tak też i ostre zapalenie opłucnej rozpoczyna się przekrwieniem ograniczonym lub też rozlanym z następowym obrzmieniem błony surowiczej i podsurowicze wskutek wysiekania z rozszerzonych naczyń krwionośnych. Opłucna traci połysk i staje się ćma. Na jej powierzchni, zwłaszcza na opłucnej ściennej pojawiają się złogi włóknikowe z domieszką białych krwinek. Continue reading „Zapalenie oplucnej suche”

W toku ostrego suchego nawracajacego zapalenia oplucnej dolaczaja sie niekiedy zmiany zapalne pochodzenia gruzliczego w innych narzadach

W toku ostrego suchego nawracającego zapalenia opłucnej dołączają się niekiedy zmiany zapalne pochodzenia gruźliczego w innych narządach, lecz bez swoistych cech gruźliczych (tuberculosis injlarnmatoria). Najczęściej jest to zapalenie twardówki, tęczówki i ciałka rzęskowego, naczyniówki oraz stawów. Suche nawracające zapalenie opłucnej przebiega zwykle łagodnie kłucie i tarcie opłucne ustępują po 2-3 tygodniach, a gorączka opada, pozostaje jednak często długo jeszcze na poziomie podgorączkowym. Po pewnym czasie, przeważnie w jesieni i na wiosnę, następuje nawrót choroby, poprzedzony nieraz przeziębieniem. Sprawa może się wlec długo, jeżeli chorego nie usunie się ze środowiska gruźliczego. Continue reading „W toku ostrego suchego nawracajacego zapalenia oplucnej dolaczaja sie niekiedy zmiany zapalne pochodzenia gruzliczego w innych narzadach”

Od ostrego krupowego zapalenia pluc odróznia sie wysiekowe zapalenie oplucnej na podstawie nastepujacych danych wysiekowe zapalenie oplucne

Od ostrego krupowego zapalenia płuc odróżnia się wysiękowe zapalenie opłucnej na podstawie następujących danych wysiękowe zapalenie opłucne. 1. Początek choroby: kłucie w boku, dreszczyki, duszność, kaszel, przytomność zachowana. 2. Objętość chorej połowy klatki piersiowej w przypadkach wielkiego wysięku znacznie powiększona, międzyżebrza wygładzone. 3. Drżenie piersiowe w obrębie stłumienia odgłosu opukowego osłabione lub zniesione, powyżej stłumienia – wzmożone. 4. Stłumienie odgłosu opukowego jest o wiele wyraźniejsze i rozleglejsze; stłumienie zwiększa się ku dołowi, przechodząc vi stłumienie bezwzględne; górna granica stłumienia podnosi się ku górze w kierunku pachy, a następnie biegnąc ku przodowi stopniowo się obniża (linia Ellis Damoiseau). Continue reading „Od ostrego krupowego zapalenia pluc odróznia sie wysiekowe zapalenie oplucnej na podstawie nastepujacych danych wysiekowe zapalenie oplucne”

Uderzenie koniuszkowe serca jest przesuniete w strone pluca dotknietego rozlegla niedodma lub zapadnieciem pluca

Uderzenie koniuszkowe serca jest przesunięte w stronę płuca dotkniętego rozległą niedodmą lub zapadnięciem płuca, gdy sprawa dotyczy prawego płuca, uderzenie koniuszkowe może być widoczne na prawo od mostka, gdy zaś dotyczy lewego płuca, może dochodzić nawet do lewej pachy. Duszność oraz kłucie w boku bywa tylko w przypadkach nagłego powstania rozległej niedodmy lub zapadnięcia płuca, gorączki bardzo często nie ma lub jest nieznaczna. Badaniem radiologicznym stwierdza się jednostajne zacienienie pola płucnego w obrębie niedodmy lub zapadnięcia płuca, kąt przeponowo-żebrowy wolny, serce, tchawica i w ogóle śródpiersie są przesunięte w stronę płuca dotkniętego rozległą niedodmą lub zapadnięciem; dokładnym badaniem można nieraz stwierdzić ruch wahadłowy śródpiersia, w szczególności serca, polegający na większym ich przesunięciu w okresie wdechu w stronę płuca dotkniętego rozległą niedodmą lub zapadniętego (objaw West ermarka). Drżenie piersiowe w obrębie stłumienia odgłosu opukowego osłabione lub zniesione, powyżej wzmożone. Stłumienie odgłosu opukowego zwiększa się ku dołowi, przechodząc stopniowo w stłumienie bezwzględne.Przesunięcie sąsiednich narządów w stronę zdrowej połowy klatki piersiowej w przypadkach wysięku w prawej jamie opłucnej uderzenie koniuszkowe jest przesunięte w lewo, a w zapaleniu wysiękowym lewej opłucnej w prawo. Continue reading „Uderzenie koniuszkowe serca jest przesuniete w strone pluca dotknietego rozlegla niedodma lub zapadnieciem pluca”

Zlogi wlóknika moga wywolac nawet zwezenie pola szczytowego przy okreslaniu go opukiwaniem

Przytłumienie może zależeć od tłumiącego odgłos opukowy działania wysięku opłucnego albo od złogów włóknika w okolicy szczytu płuca przy szerzeniu się sprawy zapalnej ku górze. Złogi włóknika mogą wywołać nawet zwężenie pola szczytowego przy określaniu go opukiwaniem. Również rzężenia w okolicy szczytu płuca 1.1 chorego z wysiękowym zapaleniem opłucnej nie dowodzą jeszcze obecności zmian gruźliczych w szczycie płuca, gdyż w istocie może to być tarcie opłucne skrócone wskutek małej ruchomości blaszek opłucnej w okolicy szczytowej i dla tego sprawiające wrażenie rzężenia. Postać pierwotną gruźliczego zapalenia opłucnej cechuje nagły początek wśród zupełnego zdrowia silnym kłuciem w boku, dreszczami wysoką gorączką, natomiast postać wtórna rozpoczyna się zwykle podstępnie bez wyraźniejszego podskoku ogólnej ciepłoty ciała, niegwałtownymi bólami w boku wzmagającymi się stopniowo, czasami zresztą nie ma i tych ból ów. Zbierając dokładnie wywiady można wykryć we wtórnej postaci, że chory od dłuższego już czasu niedomaga, łatwo się męczy, chudnie bez widocznej przyczyny, czasami po kaszluje, nie ma apetytu, słowem, że zapalenie opłucnej poprzedziły niewyraźne zwiastuny. Continue reading „Zlogi wlóknika moga wywolac nawet zwezenie pola szczytowego przy okreslaniu go opukiwaniem”

Dobre wyniki po przetworach jodu widzialem prawie wylacznie w zapaleniu oplucnej na tle zakazenia kilowego

Gdy ostry okres choroby ustąpi i wysięk już się nie zwiększa, leczenie powinno dążyć do szybkiego jego wessania. W tym celu polecono leki sercowe z naparstnicą na czele, leki moczopędne, zwłaszcza salicylan sodu teobrominy (theobrominum natrłosalicylicuni s. diuretinum po 0,5 3 razy dziennie), oraz leki i zabiegi napotne w postaci gorących kąpieli i przetworów salicylowych, leki rozwalniające i leki pobudzające chłopie po wysiłku w postaci przetworów jodu. Na podstawie własnego doświadczenia doszedłem do wniosku, że nadzieje, pokładane w tych metodach leczenia, zawodzą. Oczywiście, stosowanie naparstnicy oraz innych środków sercowych może być niezbędne w razie osłabienia serca. Continue reading „Dobre wyniki po przetworach jodu widzialem prawie wylacznie w zapaleniu oplucnej na tle zakazenia kilowego”

Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 6

Leczenie badaniem zatrzymano przedwcześnie u 216 z 833 pacjentów (25,9%) w grupie DrotAA i 191 z 833 (22,9%) w grupie placebo. W obu grupach najczęstszą przyczyną przedwczesnego przerwania leczenia była śmierć pacjenta (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Odsetek pacjentów otrzymujących glukokortykoidy i leki przeciwzakrzepowe był również podobny w obu grupach, podobnie jak liczba i miejsce zabiegów chirurgicznych wykonywanych podczas okresu leczenia (Tabela S4 w Dodatku Uzupełniającym). Wyniki
Tabela 2. Continue reading „Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 6”

Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 8

Sukces tych procesów widoczny jest w doskonałej zgodności z badanym leczeniem i minimalnym crossover obserwowanym w badaniu. Osiągnęliśmy niemal pełną obserwację i wykonaliśmy wstępnie zdefiniowany, opublikowany plan analizy statystycznej. Użyliśmy śmiertelności jako wyniku, który jest mniej podatny na stronnicze stwierdzenie niż inne wyniki.25 Skupiliśmy się na śmiertelności po 90 dniach, 18 ponieważ 45% pacjentów było nadal hospitalizowanych po 28 dniach, odsetek podobny do tego odnotowanego w badaniu PROWESS . Nasz proces ma również pewne ograniczenia. Continue reading „Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 8”

Profilaktyka krwawienia u pacjentów z migotaniem przedsionków poddawanych PCI ad

Rivaroxaban, doustny inhibitor czynnika Xa, wiąże się z mniejszym ryzykiem udaru i zatorowości systemowej niż antagoniści witaminy K u pacjentów z nieperowatnym migotaniem przedsionków, z podobnymi odsetkami dużych krwawień, ale istotnie niższymi odsetkami krwotoków wewnątrzczaszkowych i krwawieniem końskim.8 Rivaroxaban zmniejszyło także ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego i udaru po podaniu jako profilaktykę wtórną po ostrym zespole wieńcowym w badaniu ATLAS ACS 2-TIMI 51 (terapia anty-Xa w celu obniżenia zdarzeń sercowo-naczyniowych jako uzupełnienie standardowej terapii u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym – tromboliza w zawale mięśnia sercowego 51) .9 Przeprowadziliśmy badanie PIONEER AF-PCI (badanie Open-Label, Randomized, Controlled, Multicenter badające dwie strategie leczenia Rivaroxabanem i strategię leczenia antagonistą doustnej witaminy K w stosunku do antagonisty w Osoby z migotaniem przedsionków poddawanymi przezskórną interwencją wieńcową) w celu porównania bezpieczeństwa w następujących trzech strategiach leczenia po PCI z umieszczeniem stentu u pacjentów z napadowym, przetrwałym lub permanentnym niewalotowym migotaniem przedsionków: schemat ustalony w badaniu WOEST (Jaka jest optymalna terapia przeciwpłytkowa i przeciwzakrzepowa u pacjentów z doustną antykoagulacją i stentowaniem wieńcowym) 10 rivaroksabanu w małej dawce (15 mg raz na dobę) i pojedynczym inhibitorem P2Y12, schemat ustalony w badaniu ATLAS ACS 2-TIMI 51 z bardzo małą dawką rywaroksabanu (2,5 mg dwa razy na dobę) z DAPT i standardową terapią potrójną z antagonistą witaminy K oraz DAPT. Metody
Oględziny próbne
PIONEER AF-PCI był międzynarodowym, wieloośrodkowym, randomizowanym, otwartym badaniem. Proces był sponsorowany przez Janssen Scientific Affairs i Bayer Pharmaceuticals. Komitet wykonawczy był odpowiedzialny za zaprojektowanie i przeprowadzenie procesu. Chociaż sponsorzy koordynowali zarządzanie danymi, wszystkie analizy statystyczne były wykonywane niezależnie przez grupę badawczą PERFUSE, której członkowie korzystali z kopii kompletnej surowej bazy danych. Continue reading „Profilaktyka krwawienia u pacjentów z migotaniem przedsionków poddawanych PCI ad”

Profilaktyka krwawienia u pacjentów z migotaniem przedsionków poddawanych PCI ad 8

Jednak liczba punktów końcowych skuteczności drugorzędowej w tym badaniu była niewielka, a próba nie była zasilana, aby ostatecznie ustalić wyższość lub nie gorszą jakość. Stosując częstość występowania poważnego niekorzystnego zdarzenia sercowo-naczyniowego obserwowanego w grupie leczonej standardowo 6,0% i przyjmując 90% mocy do wykrycia różnicy między grupami leczenia wynoszącymi 15 punktów procentowych na poziomie alfa 0,05, obliczamy, że wielkość próby potrzebne do próby wyższości będzie 13.598 uczestników na grupę (w sumie 40.794 uczestników w trzech grupach). Ponieważ rekrutacja i obserwacja w tym badaniu z udziałem tylko 2100 uczestników w 431 placówkach wymagała 3 lat, możliwość zapisania się ponad 20 razy większą liczbę uczestników w przeciągu tak długiego czasu jest wątpliwa. Po drugie, schemat podawania bardzo małych dawek rywaroksabanu (2,5 mg dwa razy na dobę) oraz DAPT jest wskazany w Europie i wielu innych krajach w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. Jednakże, rywaroksaban w dawce 15 mg raz na dobę (lub 10 mg raz na dobę u osób z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek) nie jest obecnie zatwierdzony do leczenia ostrego zespołu wieńcowego lub migotania przedsionków. Continue reading „Profilaktyka krwawienia u pacjentów z migotaniem przedsionków poddawanych PCI ad 8”