Wzrost olbrzymi

Wzrost olbrzymi Wzrost olbrzymi (gigantismus) pochodzenia przysadkowego jest zwykle związany z nowotworem przysadki mózgowej, pochodzącym z komórek kwasochłonnych i posiada dużo wspólnych cech z akromegalią. Wzrost olbrzymi jest wyrazem nadczynności przedniej części przysadki mózgowej i powstaje przede wszystkim w wieku młodym, to znaczy u osób, których wzrost nie jest jeszcze ukończony. Kijanki np. po podawaniu wyciągu z przedniej części przysadki mózgowej wyrastają na olbrzymie okazy. Jeżeli natomiast wyłuszczymy przednią część przysadki mózgowej, to kijanki nie przemieniają się w żaby. Continue reading „Wzrost olbrzymi”

Wysiekowe zapalenie oplucnej

Wysiękowe zapalenie opłucnej (Pleuritis exsudativa). Odróżnia się zapalenie opłucnej rozlane i otorbione. W zapaleniu rozlanym wysięk gromadzi się w wolnej jamie opłucnej, w zapaleniu o torbionym w jej części, oddzielonej zrostami. W obu postaciach wysięk może być: 1) surowiczy, 2) surowiczo-włóknikowy lub włóknikowo-surowiczy: 3) ropny, 4) posokowaty, jeżeli wysięk ulega rozkładowi gnilnemu 5) krwotoczny. Nadto opisano zapalenie opłucnej cholesterolowe i zwapniające a) Rozlane wysiękowe zapalenie opłucnej (Pleuritis exsudatia diffttsa) b) Wysiękowe surowicze i surowiczo-włóknikowe zapalenie opłucnej (Pleuritis exsudativa serosa et seroso-fibrinosa) Zapalenie opłucnej surowicze i surowiczo-włóknikowe jest najczęstszą postacią zapalenia wysiękowego opłucnej. Continue reading „Wysiekowe zapalenie oplucnej”

Uciskajac sasiednie narzady wysiek moze wywolywac ich przesuniecie takze w kierunku pionowym

Uciskając sąsiednie narządy wysięk może wywoływać ich przesunięcie także w kierunku pionowym. Z tych przesunięć najważniejsze jest zmniejszenie przestrzeni półksiężycowatej Traubego w zapaleniu lewej opłucnej. Jeżeli wysięk jest wielki, przestrzeń ta może znikać zupełnie. Objaw ten ma wielkie znaczenie, zwłaszcza dla odróżnienia wysiękowego zapalenia lewej opłucnej od krupowego zapalenia lewego płuca, powikłanego włóknikowym zapaleniem oskrzeli. Zmniejszenie przestrzeni półksiężycowatej bywa niekiedy prawie jedynym objawem, który obok nakłucia próbnego pozwala odróżnić te sprawy chorobowe. Continue reading „Uciskajac sasiednie narzady wysiek moze wywolywac ich przesuniecie takze w kierunku pionowym”

Najczestsza siedzibe szmeru oskrzelowego

Najczęstszą siedzibę szmeru oskrzelowego, z tyłu w obrębie górnej granicy stłumienia, w okolicy dolnego kąta łopatki oraz między łopatką a kręgosłupem tłumaczą zwolennicy tej teorii tym, że uciśnięte płuco przylega tutaj najbliżej ściany klatki piersiowej, wskutek czego warstwa wysięku jest tu najcieńsza. Inni dopatrują się przyczyny szmeru oskrzelowego w wysiękowym zapaleniu opłucnej w równoczesnym nacieczeniu tkanki płucnej (wskutek zapalenia płuca, gruźlicy i in.) albo w powstaniu szmeru w uciśniętej części płuca przy przechodzeniu powietrza przez miejsce oskrzela, zwężone wskutek jego przegięcia lub ucisku. Spostrzeżenia kliniczne, a zwłaszcza doświadczenia na psach nie potwierdziły tych poglądów, a zarazem wyjaśniły istotny sposób powstawania szmeru oskrzelowego w wysiękowym zapaleniu opłucnej. Okazało się, że można uzyskać u psa szmer oskrzelowy wlewając mu do jamy opłucnej pewną ilość masła kakaowego toleurn cacao, chociaż tkanka płucna nie jest naciekła ani bezpowietrzna ani nie ma w uciśniętym płucu wyraźnego zwężenia oskrzeli, jak to można stwierdzić wlewając psu dodatkowo przez tchawicę metal Wooda. Z tych doświadczeń wynika, że szmer oskrzelowy powstaje wskutek tego, że wlewana ciecz dostaje się między płaty płuca, dochodzi bezpośrednio do wnęki i stąd przewodzi szmer oskrzelowy. Continue reading „Najczestsza siedzibe szmeru oskrzelowego”

Bardzo czesto po wysiekowym zapaleniu oplucnej powstaja zrosty

W innych przypadkach wysięk, pozostawiony swemu losowi, nie wsysa się przez długi czas i wiedzie ostatecznie do zwłóknienia opłucnej. Bardzo często po wysiękowym zapaleniu opłucnej powstają zrosty. Zresztą mogą one tworzyć się już na początku choroby, nawet w ciągu paru dni. Szczególną skłonność do tego spostrzega się w postaci opisanej przez Bernarda pod nazwą równoczesna gruźlica opłucno-płucna. Nieco odmienny od zwykłego bywa przebieg zapalenia wysiękowego opłucnej u starców i u dzieci. Continue reading „Bardzo czesto po wysiekowym zapaleniu oplucnej powstaja zrosty”

Badaniem radiologicznym stwierdza sie po chorej stronie cien, stopniowo coraz slabszy w miare oddalania sie od przepony

Badaniem radiologicznym stwierdza się po chorej stronie cień, stopniowo coraz słabszy w miarę oddalania się od przepony, narządy sąsiednie (serce, tchawica itd.) są przesunięte w stronę zdrowej polowy klatki piersiowej. Odgłos opukowy stłumiony. Próbne nakłucie klatki piersiowej wykrywa obecność wysięku. Wprowadzenie do jamy opłucnej 250-300 ml powietrza wywołuje objawy, znamienne dla puchliny opłucnej z odmą. Stałość objawów stopniowo w miarę poprawy. Continue reading „Badaniem radiologicznym stwierdza sie po chorej stronie cien, stopniowo coraz slabszy w miare oddalania sie od przepony”

Róznicowanie z odma oplucna omówie w rozdziale o tej chorobie

Różnicowanie z odmą opłucną omówię w rozdziale o tej chorobie. Od wysokiego ustawienia przepony, zwłaszcza w przypadkach porażenia nerwu przeponowego lub ropnia podprzeponowego wysiękowe zapalenie opłucnej odróżnić na podstawie charakterystycznego przebiegu górnej granicy stłumienia odgłosu opukowego, narastania stłumienia w dolnej części klatki piersiowej i obrazu radiologicznego. Po rozpoznaniu wysiękowego zapalenia opłucnej należy wyjaśnić tło, na którym powstała choroba. W tym celu dokładnie rozważa się wszystkie czynniki, które mogą wywołać zapalenie opłucnej w ogóle. Wśród nich należy pamiętać o możliwości zapalenia opłucnej na tle zakażenia kiłowego. Continue reading „Róznicowanie z odma oplucna omówie w rozdziale o tej chorobie”

Dobre wyniki po przetworach jodu widzialem prawie wylacznie w zapaleniu oplucnej na tle zakazenia kilowego

Gdy ostry okres choroby ustąpi i wysięk już się nie zwiększa, leczenie powinno dążyć do szybkiego jego wessania. W tym celu polecono leki sercowe z naparstnicą na czele, leki moczopędne, zwłaszcza salicylan sodu teobrominy (theobrominum natrłosalicylicuni s. diuretinum po 0,5 3 razy dziennie), oraz leki i zabiegi napotne w postaci gorących kąpieli i przetworów salicylowych, leki rozwalniające i leki pobudzające chłopie po wysiłku w postaci przetworów jodu. Na podstawie własnego doświadczenia doszedłem do wniosku, że nadzieje, pokładane w tych metodach leczenia, zawodzą. Oczywiście, stosowanie naparstnicy oraz innych środków sercowych może być niezbędne w razie osłabienia serca. Continue reading „Dobre wyniki po przetworach jodu widzialem prawie wylacznie w zapaleniu oplucnej na tle zakazenia kilowego”

Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 3

Układ wprowadzono do wspólnej tętnicy udowej w warunkach aseptycznych, przy użyciu przewodnictwa przezprzełykowego i fluoroskopowego, podczas gdy pacjent był pod znieczuleniem ogólnym.2. Punkty końcowe
Pierwotnym punktem końcowym badania PARTNER była śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny przez cały czas trwania badania. Kluczowymi punktami końcowymi tej analizy były 2-letnie wskaźniki zgonów z jakiejkolwiek przyczyny, śmierć z przyczyn sercowych, udar mózgu i powtarzająca się hospitalizacja; Klasa funkcjonalna NYHA; liczba dni życia i poza szpitalem; i echokardiograficzne oceny gradientów zastawki aortalnej, obszaru zastawki aortalnej i niedomykalności okołoprotezowej. Zastosowaliśmy ocenę ryzyka towarzystwa klatki piersiowej (STS) (która wahała się od 0% do 100%, z wyższymi wynikami wskazującymi na większe ryzyko chirurgiczne) jako miarę współistniejących warunków i stratyfikacji umieralności według kategorii ryzyka STS (<5%, 5 do 14,9% i . Continue reading „Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 3”

Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 3

Zadania grup badawczych były ukrywane przed pacjentami, badaczami, klinicystami i sponsorem. Tymczasowe przerwy w infuzji badania zostały zlecone procedurom inwazyjnym; w takich przypadkach wlew przedłużono do 6 dnia (okres leczenia), tak aby można było wykonać 96-godzinny wlew w miarę możliwości. Wszystkie inne terapie zależały od leczenia klinicystów. Ocena pacjentów
Oceniliśmy wyjściową charakterystykę demograficzną, istniejące stany, funkcję narządu, miejsca zakażenia, wyniki mikrobiologiczne oraz pomiary hematologiczne i laboratoryjne w ciągu 24 godzin przed podaniem badanego leku. Continue reading „Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 3”