Mozna takze widziec akromegalie przy prawidlowym stanie anatomicznym przysadki

Można także widzieć akromegalię przy prawidłowym stanie anatomicznym przysadki. Wchodzi tu najprawdopodobniej w grę patologiczny stan konstytucyjny ustroju W tym sensie, że żaden układ fizjologiczny nie jest w swojej czynności prawidłowy i pełnowartościowy. Często bowiem widzimy w tych razach najrozmaitsze zaburzenia ze strony układu krążenia, szybki rozwój miażdżycy, zaburzenia, -żołądkowo-jelitowe, zaburzenia w czynności nerek, apatię, częściową adynamię i inne. Obniżenie zaś granicy asymilacji węglowodanów i przemiany purynowej wskazywałyby na niedomogę wątroby . Wchodziłyby więc w grę rożne zmiany fizyko-chemiczne tkanek, które stwarzają warunki dla niezwykłego działania na nie hormonu przysadki mózgowej. Continue reading „Mozna takze widziec akromegalie przy prawidlowym stanie anatomicznym przysadki”

Wysiekowe zapalenie oplucnej

Wysiękowe zapalenie opłucnej (Pleuritis exsudativa). Odróżnia się zapalenie opłucnej rozlane i otorbione. W zapaleniu rozlanym wysięk gromadzi się w wolnej jamie opłucnej, w zapaleniu o torbionym w jej części, oddzielonej zrostami. W obu postaciach wysięk może być: 1) surowiczy, 2) surowiczo-włóknikowy lub włóknikowo-surowiczy: 3) ropny, 4) posokowaty, jeżeli wysięk ulega rozkładowi gnilnemu 5) krwotoczny. Nadto opisano zapalenie opłucnej cholesterolowe i zwapniające a) Rozlane wysiękowe zapalenie opłucnej (Pleuritis exsudatia diffttsa) b) Wysiękowe surowicze i surowiczo-włóknikowe zapalenie opłucnej (Pleuritis exsudativa serosa et seroso-fibrinosa) Zapalenie opłucnej surowicze i surowiczo-włóknikowe jest najczęstszą postacią zapalenia wysiękowego opłucnej. Continue reading „Wysiekowe zapalenie oplucnej”

Zapalenie oplucnej surowicze

Objawy. Zapalenie opłucnej surowicze i surowiczo-włóknikowe rozpoczyna się zwykle, jako zapalenie suche o przebiegu ostrym albo łagodnym. Toteż na początku choroby chorzy uskarżają się na kłucie w boku, suchy kaszel, zwykle urywany, gorączkę, do której szybko dołącza się duszność. Objawy te mogą być różnej siły Gorączka bywa zwykle niezbyt wysoka, o torze nieregularnym. W jednych przypadkach poprzedza ją silny dreszcz lub duszność, w innych ogólna ciepłota ciała wzrasta w ciągu kilku dni, dochodząc czasami do wysokiego poziomu. Continue reading „Zapalenie oplucnej surowicze”

Ciezar wlasciwy wysieku

Ciężar właściwy wysięku przewyższa 1,015 a zawartość białka (albuminy, globuliny i fibrynogen) przewyższa 4%. Kwasy tłuszczowe znajdują się w wysięku w ilości ponad 0,1%, cholesterol powyżej 0,02-0,30% (Zdzisław Górecki). Próby Rivalty i Sochańskiego (t. I) wypadają dodatnio. W gruźliczym wysięku surowiczo – włóknikowym przeważają limfocyty, których liczba może dochodzić do 90010 i więcej. Continue reading „Ciezar wlasciwy wysieku”

Uderzenie koniuszkowe serca jest przesuniete w strone pluca dotknietego rozlegla niedodma lub zapadnieciem pluca

Uderzenie koniuszkowe serca jest przesunięte w stronę płuca dotkniętego rozległą niedodmą lub zapadnięciem płuca, gdy sprawa dotyczy prawego płuca, uderzenie koniuszkowe może być widoczne na prawo od mostka, gdy zaś dotyczy lewego płuca, może dochodzić nawet do lewej pachy. Duszność oraz kłucie w boku bywa tylko w przypadkach nagłego powstania rozległej niedodmy lub zapadnięcia płuca, gorączki bardzo często nie ma lub jest nieznaczna. Badaniem radiologicznym stwierdza się jednostajne zacienienie pola płucnego w obrębie niedodmy lub zapadnięcia płuca, kąt przeponowo-żebrowy wolny, serce, tchawica i w ogóle śródpiersie są przesunięte w stronę płuca dotkniętego rozległą niedodmą lub zapadnięciem; dokładnym badaniem można nieraz stwierdzić ruch wahadłowy śródpiersia, w szczególności serca, polegający na większym ich przesunięciu w okresie wdechu w stronę płuca dotkniętego rozległą niedodmą lub zapadniętego (objaw West ermarka). Drżenie piersiowe w obrębie stłumienia odgłosu opukowego osłabione lub zniesione, powyżej wzmożone. Stłumienie odgłosu opukowego zwiększa się ku dołowi, przechodząc stopniowo w stłumienie bezwzględne.Przesunięcie sąsiednich narządów w stronę zdrowej połowy klatki piersiowej w przypadkach wysięku w prawej jamie opłucnej uderzenie koniuszkowe jest przesunięte w lewo, a w zapaleniu wysiękowym lewej opłucnej w prawo. Continue reading „Uderzenie koniuszkowe serca jest przesuniete w strone pluca dotknietego rozlegla niedodma lub zapadnieciem pluca”

Zlogi wlóknika moga wywolac nawet zwezenie pola szczytowego przy okreslaniu go opukiwaniem

Przytłumienie może zależeć od tłumiącego odgłos opukowy działania wysięku opłucnego albo od złogów włóknika w okolicy szczytu płuca przy szerzeniu się sprawy zapalnej ku górze. Złogi włóknika mogą wywołać nawet zwężenie pola szczytowego przy określaniu go opukiwaniem. Również rzężenia w okolicy szczytu płuca 1.1 chorego z wysiękowym zapaleniem opłucnej nie dowodzą jeszcze obecności zmian gruźliczych w szczycie płuca, gdyż w istocie może to być tarcie opłucne skrócone wskutek małej ruchomości blaszek opłucnej w okolicy szczytowej i dla tego sprawiające wrażenie rzężenia. Postać pierwotną gruźliczego zapalenia opłucnej cechuje nagły początek wśród zupełnego zdrowia silnym kłuciem w boku, dreszczami wysoką gorączką, natomiast postać wtórna rozpoczyna się zwykle podstępnie bez wyraźniejszego podskoku ogólnej ciepłoty ciała, niegwałtownymi bólami w boku wzmagającymi się stopniowo, czasami zresztą nie ma i tych ból ów. Zbierając dokładnie wywiady można wykryć we wtórnej postaci, że chory od dłuższego już czasu niedomaga, łatwo się męczy, chudnie bez widocznej przyczyny, czasami po kaszluje, nie ma apetytu, słowem, że zapalenie opłucnej poprzedziły niewyraźne zwiastuny. Continue reading „Zlogi wlóknika moga wywolac nawet zwezenie pola szczytowego przy okreslaniu go opukiwaniem”

Okreslenie pochodzenia wysieku

Określenie pochodzenia wysięku ułatwia także cytologiczne jego badanie, polecone przez Edwarda Korczyńskiego. W wysiękach gruźliczych przeważa zwykle limfocytoza dochodząca do 65-98%, przewagę natomiast białych krwinek wielojądrzastych spostrzega się w wysiękach gruźliczych tylko w pierwszych dniach choroby oraz w okresie jej zaostrzeń. Jeżeli wysięk powstaje bardzo powoli, niepostrzeżenie, to przewaga limfocytów jest prawie pewnym dowodem gruźliczego pochodzenia wysięku. Dla stwierdzenia tła wysięku w zapaleniu opłucnej pochodzenia bakteryjnego uciekamy się także do bakterioskopowego badania wysięku, wysiewania jego na odpowiednie pożywki i szczepienia świnkom morskim. Bakterioskopowo bada się preparaty sporządzone z osadu wysięku po jego odwirowaniu albo ze skrzepów z wysięku po uprzednim sztucznym trawieniu skrzepów (jest to inoskopia Jousseta). Continue reading „Okreslenie pochodzenia wysieku”

Przedwczesne porzucenie lózka wywoluje nieraz na nowo goraczke i powiekszanie sie wysieku

Wszelkich ruchów należy unikać nawet w przypadkach niewielkich wysięków, ponieważ wysiłki fizyczne wzmagając ruchy opłucnej przedłużają chorobę pogarszają jej przebieg, a niekiedy narażają chorego na niebezpieczeństwa. Bezwzględne leżenie w łóżku powinno trwać dopóty, dopóki nie ustąpi gorączka i wysięk nie wessie się prawie zupełnie, a więc zwykle niemniej niż 6 tygodni. Przedwczesne porzucenie łóżka wywołuje nieraz na nowo gorączkę i powiększanie się wysięku. Zalecając choremu leżenie w łóżku umieszcza się go w jasnym i przestronnym pokoju, często przewietrzanym. Na początku choroby powinien chory unikać rozmowy. Continue reading „Przedwczesne porzucenie lózka wywoluje nieraz na nowo goraczke i powiekszanie sie wysieku”

Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym

Istnieją sprzeczne doniesienia o skuteczności rekombinowanego ludzkiego aktywowanego białka C lub drotrekoginy alfa (aktywowanej) (DrotAA) do leczenia pacjentów z wstrząsem septycznym. Metody
W tym randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowym badaniu kontrolowanym placebo, wyznaczyliśmy 1697 pacjentów z zakażeniem, ogólnoustrojowym stanem zapalnym i wstrząsem, którzy otrzymywali płyny i wazopresory powyżej dawki progowej przez 4 godziny, aby otrzymać DrotAA (w dawce 24 .g na kilogram masy ciała na godzinę) lub placebo przez 96 godzin. Pierwszorzędowym wynikiem była śmierć z jakiejkolwiek przyczyny w 28 dni po randomizacji.
Wyniki
Po 28 dniach zmarło 223 z 846 pacjentów (26,4%) w grupie DrotAA i 202 z 834 (24,2%) w grupie placebo (względne ryzyko w grupie DrotAA, 1,09, 95% przedział ufności [CI], 0,92 do 1,28; P = 0,31). Continue reading „Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym”

Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 4

Wszyscy autorzy mieli pełny i niezależny dostęp do wszystkich danych oraz rękojmię za integralność, dokładność i kompletność analizy oraz jej wierność protokołowi badania. Analiza statystyczna
Ustaliliśmy, że planowana rekrutacja 1500 pacjentów zapewni siłę 80% na poziomie istotności 0,05, aby wykryć absolutną różnicę 7 punktów procentowych (20% względne zmniejszenie ryzyka) w pierwotnym wyniku 28-dniowej śmiertelności z placebo stawka 35%. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo przeprowadziła tymczasowe analizy, jak opisano wcześniej.9 Protokół określił wzrost wielkości próby, jeśli śmiertelność 28 dni dla 750 pacjentów była mniejsza niż 30%.
Końcowa analiza pierwotna wykorzystała wartość P mniejszą niż 0,05 z korektą dla tymczasowych analiz skumulowanych danych. Continue reading „Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 4”