Leczenie kanałowe to postrach wśród pacjentów.

width=300Często, gdy pacjent słyszy leczenie kanałowe, budzi to w nich strach, lęk oraz niepokój. Jest to związane z różnymi historiami, jakie do tej pory usłyszał. Do tego celu myalgan opinie stosuje mikroskop zabiegowy. Dobra widoczność to podstawa przeprowadzenia prawidłowego leczenia. Pozwala na wykonywanie czynności, które bez jego wykorzystania byłyby niemożliwe. Continue reading „Leczenie kanałowe to postrach wśród pacjentów.”

Rodzaje leczenia endodontycznego.

width=300Do leczenia endodontycznego możemy zaliczyć te pierwotne, powtórne, złamany instrument, perforację zęba, zobliterowane kanały korzeniowe, odbudowę zęba. Perforacja jest to powikłanie, które jest spowodowane procesem próchnicowym, jatrogennym działaniem dentysty podczas leczenia lub resorpcją. Zdarza się także w trakcie opracowywania kanału pod wkład koronowo-korzeniowy. Leczenie zależy od rozległości oraz lokalizacji. Złamanie instrumentu endodentycznego zachodzi, gdy blokuje ono dostęp do dalszej części kanału, a więc uniemożliwia możliwość prawidłowego wypełnienia kanału. Continue reading „Rodzaje leczenia endodontycznego.”

Akromegalia

Akromegalia W akromegalii występuje przerost twarzy i przerost szczęki dolnej, dłoni i stóp. Rozrost dotyczy nie tylko tkanki kostnej, ale także tkanki łącznej. Niekiedy dołącza się do tych zmian zniekształcenie klatki piersiowej w postaci rozszerzenia ze skrzywieniem kręgosłupa ku tyłowi i w bok (kyphosis et scoliosis). Temu zespołowi towarzyszy zwykle znaczne powiększenie trzew (splanchnomegalia) . Jak wynika z rozmaitych badań akromegalię należy wiązać z nadczynnością przedniej części przysadki mózgowej. Continue reading „Akromegalia”

Zapalenie oplucnej surowicze

Objawy. Zapalenie opłucnej surowicze i surowiczo-włóknikowe rozpoczyna się zwykle, jako zapalenie suche o przebiegu ostrym albo łagodnym. Toteż na początku choroby chorzy uskarżają się na kłucie w boku, suchy kaszel, zwykle urywany, gorączkę, do której szybko dołącza się duszność. Objawy te mogą być różnej siły Gorączka bywa zwykle niezbyt wysoka, o torze nieregularnym. W jednych przypadkach poprzedza ją silny dreszcz lub duszność, w innych ogólna ciepłota ciała wzrasta w ciągu kilku dni, dochodząc czasami do wysokiego poziomu. Continue reading „Zapalenie oplucnej surowicze”

W obrebie wysieków surowiczych slyszy sie czesto bardzo dobrze szept

Dopóki wysięku jest mało dopóty szmeru oskrzelowego nic słyszy się, gdyż wysięk taki nie dochodzi do wcięcia między płatowego. Nie ma szmeru w nawrotach zapalenia opłucnej, jeżeli zrosty, które powstały podczas poprzedniego zapalenia, uniemożliwiają stykanie się wysięku z wnęką. W innych częściach stłumienia szmeru oskrzelowego często zupełnie nie ma. Ponad wysiękiem miernego stopnia słyszy się łagodny szmer oskrzelowy lub szmer nieoznaczony, który stopniowo przechodzi w szmer pęcherzykowy osłabiony, prawidłowy lub zaostrzony. W innych częściach płuc stwierdza się zwykle zaostrzony szmer pęcherzykowy. Continue reading „W obrebie wysieków surowiczych slyszy sie czesto bardzo dobrze szept”

Metody badania wysieków

Czasami pierwsze posiewy dają prątki gruźlicy kwasoodporne i niekwasooporne, a w następnych pokoleniach nieoporne wymierają i pozostaje czysta hodowla kwasoopornych. Metody badania wysięków za pomocą szczepienia świnkom morskim dootrzewnie, podskórnie, do wątroby lub do śledziony są obliczone na ogólne zakażenie świnki gruźlicą. Wynik uzyskuje się dopiero po 6 tygodniach, a często znacznie później. Nieraz dopiero badanie histologiczne wykrywa drobne zmiany gruźlicze niedostrzegalne gołym okiem (EugeniaPiasecka-Zeyland). Jak się przekonałem w badaniach przeprowadzonych przez Łopatina w r. Continue reading „Metody badania wysieków”

Powietrze zalegajace w pecherzykach plucnych odgrywa role jakby poduszeczki gumowej

Powietrze zalegające w pęcherzykach płucnych odgrywa rolę jakby poduszeczki gumowej, dzięki której w warunkach prawidłowych uraz oddechowy jest bardzo mały. Inaczej się dzieje, jeżeli w płucu powstaną zmiany, zwłaszcza jamy. Ruchy oddechowe płuca będą teraz szarpać i rozsuwać brzegi jamy, tak jak to widzimy w taśmie gumowej gdziekolwiek nadciętej, i przez to będą przeszkadzać bliznowaceniu chorego miejsca w płucu. Prawidłowo wykształcona odma opłucna znosi urazy oddechowe płuco pozostaje zapadnięte i nieruchome dzięki temu, że powietrze, wprowadzone do jamy opłucnej, w czasie wdechu, jako ciało sprężyste odpowiednio rozciąga się, a w okresie wydechu ulega ściśnieniu. Zatem odma opłucna lecznicza zmniejsza objętość chorego płuca i chroni je od wpływu ruchów oddechowych klatki piersiowej. Continue reading „Powietrze zalegajace w pecherzykach plucnych odgrywa role jakby poduszeczki gumowej”

Ropne zapalenie oplucnej

Przyczyny. Ropne zapalenie opłucnej może być pierwotne i wtórne. Pierwotne ropniaki opłucne zdarzają się rzadko, mianowicie po ranach drążących klatki piersiowej ora po tępych jej uszkodzeniach (ropniak urazowy (pyothorax traumaticus), gdy bakterie ropotwórcze dostają się do jamy opłucnej. W ogromnej większości przypadków ropniak opłucny jest chorobą wtórną, dołączającą się do sprawy ropnej toczącej się w płucu. Zakażenie opłucnej następuje w jednych przypadkach wskutek pęknięcia podopłucnego ogniska ropnego, w innych sprawa ropna przechodzi na opłucną przez ciągłość albo wskutek dostania się bakterii ropotwórczych z płucnego ogniska ropnego do opłucnej drogą naczyń chłonnych. Continue reading „Ropne zapalenie oplucnej”

Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 8

W związku z tym ciągła rozbieżność między grupami leczonymi pod względem umieralności w drugim roku jest znaczna. Odkrycia dotyczące śmiertelności sercowej były podobne. Chociaż wielkość zmniejszenia umieralności obserwowanej po TAVR jest uderzająca i nietypowa dla żadnej terapii sercowo-naczyniowej, pozostała trzeźwa 43% całkowita śmiertelność wśród pacjentów w grupie TAVR po 2 latach. Dlatego warto byłoby spróbować zidentyfikować zagrożoną populację, która uzyskałaby niewielką lub żadną długoterminową korzyść z TAVR z powodu nieodwracalnych warunków współistnienia lub innych czynników. Continue reading „Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 8”