Wzrost karlowaty (nanismus)

Wzrost karłowaty (nanismus) Wzrost karłowaty mogą wywołać te sprawy chorobowe przysadki mózgowej, które prowadzą do jej zniszczenia, szczególnie jej komórek kwasochłonnych, a mianowicie niszczące ją nowotwory, gruźlica, miażdżyca oraz jej zanik, wywołany uciskiem z otoczenia przysadki. Harmonijna budowa karłów jest zachowana i przedstawia obraz dziecięcości, ze skłonnością do szybkiego starzenia się. Tkanka łączna w karłowatości przysadkowej jest silnie dotknięta; skóra więc jest pomarszczona i zwisa, tkanka zaś podskórna tłuszczowa jest bardzo słabo rozwinięta. Powstaje również niedorozwój narządów płciowych. Karłowatość powstaje wtedy, gdy przysadka jest dotknięta w wieku bardzo młodym, a nawet w okresie niemowlęctwa — jako sprawa wrodzona. Continue reading „Wzrost karlowaty (nanismus)”

Dziecko po urodzeniu wykazywalo, stale pragnienie i oddawalo duzo moczu

Również w związku z zaburzeniami rozwoju siodełka tureckiego – ucisk na przysadkę powoduje jej niedorozwój i powstaje upośledzenie jej czynności, co wyraża się między innymi w karłowatości przysadkowej (ruinismus pituitaris, nanosomia). Obserwowałem np. następujący przypadek karłowatości przysadkowej. Dziecko po urodzeniu wykazywało, stałe pragnienie i oddawało dużo moczu, przy czym bez podania wody nie można było uspokoić dziecka. Sprawa ta trwała bardzo długi czas, bo do lat 7. Continue reading „Dziecko po urodzeniu wykazywalo, stale pragnienie i oddawalo duzo moczu”

Rwa miedzyzebrowa

Rwa międzyżebrowa (neuralgia intercostalis) może wywoływać stałe lub napadowe bóle w jednym albo w kilku międzyżebrzach, zwiększające się, jak w ostrym suchym zapaleniu opłucnej podczas kaszlu, głębokich wdechów, wysiłków fizycznych itp. Różnica polega na tym, że w przypadkach rwy stwierdza się przedmiotowo punkty bolesne w międzyżebrzach mianowicie przy kręgosłupie w miejscu wyjścia nerwów z kanału kręgowego, w środkowej części międzyżebrzy, tam gdzie gałąź mięśniowo-skórna boczna (ramus perforans lateralis) przechodzi do skóry, i przy mostku, tam gdzie gałąź przednia (lamus perforans anterior) przechodzi przez mięśnie. Ucisk we wszystkich tych punktach wywołuje u chorego na rwę bardzo żywy ból W przypadkach rwy międzyżebrowej na tle zakażenia zimniczego chory odczuwa nieraz bóle w ściśle określonym czasie. Bóle w przypadkach tętniaka tętnicy głównej, zależne od ucisku nerwów międzyżebrowych przez tętniaka mogą łu dząco przypominać bóle w ostrym suchym zapaleniu opłucnej, różnią się jednak swą uporczywością oraz tym, że chory odczuwa je często tylko w pewnych położeniach ciała, a w późniejszym okresie dochodzą objawy przedmiotowe tętniaka. Od zawału krwotocznego płuc różni się ostre suche zapalenie opłucnej brakiem krwawej plwociny. Continue reading „Rwa miedzyzebrowa”

Zapalenie oplucnej gruzlicze

Zapalenie opłucnej gruźlicze powstające na tle przedostania się do opłucnej prątków lub jadów gruźliczych za pośrednictwem krwi ma zwykle przebieg łagodny. Nie wolno jednak lekceważyć nawet tych łagodnych postaci, ponieważ nieraz przechodzą w zapalenie wysiękowe. Zapobieganie. Dla zapobieżenia zapaleniu opłucnej, tak suchemu jak i wysiękowemu, należy wzmacniać osoby wątle i usposobione do gruźlicy oraz hartować ich skórę, aby nie tak łatwo się przeziębiały. U takich osób należy uregulować tryb życia odpowiednio do zasobów ustroju, zwrócić uwagę na poprawę ich żywienia się i na staranne przewietrzanie ich mieszkań, polecić częstsze przebywanie i ruch na świeżym powietrzu, gimnastykę, nacieranie ciała gąbką umoczoną w słonej wodzie (łyżeczka od herbaty soli kuchennej na szklankę wody) itp. Continue reading „Zapalenie oplucnej gruzlicze”

Od ostrego krupowego zapalenia pluc odróznia sie wysiekowe zapalenie oplucnej na podstawie nastepujacych danych wysiekowe zapalenie oplucne

Od ostrego krupowego zapalenia płuc odróżnia się wysiękowe zapalenie opłucnej na podstawie następujących danych wysiękowe zapalenie opłucne. 1. Początek choroby: kłucie w boku, dreszczyki, duszność, kaszel, przytomność zachowana. 2. Objętość chorej połowy klatki piersiowej w przypadkach wielkiego wysięku znacznie powiększona, międzyżebrza wygładzone. 3. Drżenie piersiowe w obrębie stłumienia odgłosu opukowego osłabione lub zniesione, powyżej stłumienia – wzmożone. 4. Stłumienie odgłosu opukowego jest o wiele wyraźniejsze i rozleglejsze; stłumienie zwiększa się ku dołowi, przechodząc vi stłumienie bezwzględne; górna granica stłumienia podnosi się ku górze w kierunku pachy, a następnie biegnąc ku przodowi stopniowo się obniża (linia Ellis Damoiseau). Continue reading „Od ostrego krupowego zapalenia pluc odróznia sie wysiekowe zapalenie oplucnej na podstawie nastepujacych danych wysiekowe zapalenie oplucne”

Ostatnim zagadnieniem rozpoznawczym w przypadkach zapalenia oplucnej jest okreslenie okresu choroby

Ostatnim zagadnieniem rozpoznawczym w przypadkach zapalenia opłucnej jest określenie okresu choroby. Odróżnia się 2 okresy: 1) czynny, zapalny (stadium inflammatorium) 2) wchłaniania się wysięku (stadium resorptionis). Za pierwszym okresem przemawiają gorączka, zwiększanie się wysięku i tarcie opłucne nad wysiękiem z kłującymi bólami w boku. W drugim okresie wysięk więcej nie wzrasta, często pojawia się znowu tarcie opłucne, któremu nie towarzyszy już kłucie w boku, gorączka znika albo znacznie opada i ogólna ciepłota ciała wraca wreszcie do poziomu prawidłowego; gorączkowe wzniesienia ogólnej ciepłoty ciała utrzymują się, chociaż nie zawsze, tylko w zapaleniu na tle gruźliczym, nawet pomimo wessania się wysięku. W przypadkach zapalenia opłucnej dążymy jeszcze do określenia stanu płuca. Continue reading „Ostatnim zagadnieniem rozpoznawczym w przypadkach zapalenia oplucnej jest okreslenie okresu choroby”

Przedwczesne porzucenie lózka wywoluje nieraz na nowo goraczke i powiekszanie sie wysieku

Wszelkich ruchów należy unikać nawet w przypadkach niewielkich wysięków, ponieważ wysiłki fizyczne wzmagając ruchy opłucnej przedłużają chorobę pogarszają jej przebieg, a niekiedy narażają chorego na niebezpieczeństwa. Bezwzględne leżenie w łóżku powinno trwać dopóty, dopóki nie ustąpi gorączka i wysięk nie wessie się prawie zupełnie, a więc zwykle niemniej niż 6 tygodni. Przedwczesne porzucenie łóżka wywołuje nieraz na nowo gorączkę i powiększanie się wysięku. Zalecając choremu leżenie w łóżku umieszcza się go w jasnym i przestronnym pokoju, często przewietrzanym. Na początku choroby powinien chory unikać rozmowy. Continue reading „Przedwczesne porzucenie lózka wywoluje nieraz na nowo goraczke i powiekszanie sie wysieku”

Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 3

Układ wprowadzono do wspólnej tętnicy udowej w warunkach aseptycznych, przy użyciu przewodnictwa przezprzełykowego i fluoroskopowego, podczas gdy pacjent był pod znieczuleniem ogólnym.2. Punkty końcowe
Pierwotnym punktem końcowym badania PARTNER była śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny przez cały czas trwania badania. Kluczowymi punktami końcowymi tej analizy były 2-letnie wskaźniki zgonów z jakiejkolwiek przyczyny, śmierć z przyczyn sercowych, udar mózgu i powtarzająca się hospitalizacja; Klasa funkcjonalna NYHA; liczba dni życia i poza szpitalem; i echokardiograficzne oceny gradientów zastawki aortalnej, obszaru zastawki aortalnej i niedomykalności okołoprotezowej. Zastosowaliśmy ocenę ryzyka towarzystwa klatki piersiowej (STS) (która wahała się od 0% do 100%, z wyższymi wynikami wskazującymi na większe ryzyko chirurgiczne) jako miarę współistniejących warunków i stratyfikacji umieralności według kategorii ryzyka STS (<5%, 5 do 14,9% i . Continue reading „Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 3”

Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 2

Ponadto istnieje niewiele długoterminowych danych na temat działania zastawki, a większość dostępnych danych obejmuje echokardiogramy, które nie zostały przeanalizowane w niezależnym laboratorium podstawowym. 7-10 Celem tej analizy było Dwuletnie ustalenia z badania PARTNER i przeprowadzenie analiz podgrup w celu lepszego zrozumienia wpływu współistniejących warunków na przeżycie. Metody
Projekt badania i pacjenci
Badanie PARTNER było wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem obejmującym pacjentów z ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej (obszar zastawki aortalnej <0,8 cm2) oraz z objawami kardiologicznymi (New York Heart Association [NYHA], klasa II lub wyższa), których nie uznano za odpowiednimi kandydatami do zabiegu z powodu czynników klinicznych lub anatomicznych.2 Kryteria wejściowe były rygorystyczne, wymagające poświadczenia przez dwóch kardiochirurgów i kardiologa interwencyjnego, że pacjent nie był odpowiednim kandydatem do zabiegu chirurgicznego (co wskazuje na 50% prawdopodobieństwa, że pacjent powinien albo umrzeć, albo mieć poważne nieodwracalne powikłania po konwencjonalnej chirurgicznej wymianie zastawki aortalnej). Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów uczestniczących w badaniu. Continue reading „Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 2”

Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym

Istnieją sprzeczne doniesienia o skuteczności rekombinowanego ludzkiego aktywowanego białka C lub drotrekoginy alfa (aktywowanej) (DrotAA) do leczenia pacjentów z wstrząsem septycznym. Metody
W tym randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowym badaniu kontrolowanym placebo, wyznaczyliśmy 1697 pacjentów z zakażeniem, ogólnoustrojowym stanem zapalnym i wstrząsem, którzy otrzymywali płyny i wazopresory powyżej dawki progowej przez 4 godziny, aby otrzymać DrotAA (w dawce 24 .g na kilogram masy ciała na godzinę) lub placebo przez 96 godzin. Pierwszorzędowym wynikiem była śmierć z jakiejkolwiek przyczyny w 28 dni po randomizacji.
Wyniki
Po 28 dniach zmarło 223 z 846 pacjentów (26,4%) w grupie DrotAA i 202 z 834 (24,2%) w grupie placebo (względne ryzyko w grupie DrotAA, 1,09, 95% przedział ufności [CI], 0,92 do 1,28; P = 0,31). Continue reading „Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym”