Uciskajac sasiednie narzady wysiek moze wywolywac ich przesuniecie takze w kierunku pionowym

Uciskając sąsiednie narządy wysięk może wywoływać ich przesunięcie także w kierunku pionowym. Z tych przesunięć najważniejsze jest zmniejszenie przestrzeni półksiężycowatej Traubego w zapaleniu lewej opłucnej. Jeżeli wysięk jest wielki, przestrzeń ta może znikać zupełnie. Objaw ten ma wielkie znaczenie, zwłaszcza dla odróżnienia wysiękowego zapalenia lewej opłucnej od krupowego zapalenia lewego płuca, powikłanego włóknikowym zapaleniem oskrzeli. Zmniejszenie przestrzeni półksiężycowatej bywa niekiedy prawie jedynym objawem, który obok nakłucia próbnego pozwala odróżnić te sprawy chorobowe. Stłumienia przestrzeni Traubego nie bywa, pomimo wysięku w lewej jamie opłucnej, jeżeli już poprzednio lewa zatoka przeponowo żebrowa zarosła. Wielki wysięk w lewej opłucnej może przesuwać ku dołowi również śledzionę, a po prawej stronie wątrobę. Pewne znaczenie w wysiękowym zapaleniu opłucnej ma także dodatni objaw trojaka. Osłuchowo w początkowym okresie wysiękowego zapalenia opłucnej stwierdza się niekiedy tarcie opłucne lub trzeszczenie i a powyżej wysięku (Władysław Janowski), zależne od niedodmy przylegającej części płuca. Szmery oddechowe w obrębie wysięku mogą być różne nie tylko u różnych chorych, ale i u tego samego chorego, zależnie od wielkości wysiłku wytwarzania się zrostów i głębokości oddechów. Jeżeli wysięk jest niewielki, to słyszy się zwykle szmer pęcherzykowy osłabiony lub szmer nieoznaczony, słabnący ku dołowi, natomiast w przypadkach wielkiego wysięku może nie być zupełnie szmeru. W przypadkach wysięku średniego rozmiaru słychać nieraz szmer oskrzelowy słaby, jakby z dala dochodzący. Najczęściej słyszy się go na bocznej i tylnej powierzchni klatki piersiowej na poziomie dolnego kąta łopatki. Skoda, Gerhardt, Striłrnpell, Sahlii inni tłumaczą go bezpowietrznością płata płucnego uciśniętego przez wysięk, wskutek czego takie płuco przewodzi dobrze szmer oskrzelowy, powstający podczas przechodzenia powietrza przez głośnię. Niewielki wysięk nie wywołuje zupełnej bezpowietrzności płuca i dlatego w tych przypadkach nie bywa szmeru oskrzelowego. Nie ma go również w przypadku wielkiego wysięku, jeżeli uciska on nie tylko płuco, ale równocześnie oskrzela aż do zniesienia ich światła. [przypisy: krew utajona w kale wynik dodatni, wspl świnoujście, bellastoma ]

Powiązane tematy z artykułem: bellastoma krew utajona w kale wynik dodatni wspl świnoujście