W gruzliczym wysiekowym zapaleniu oplucnej poleca sie tez leczenie kwas empara amino salicylowym

W gruźliczym wysiękowym zapaleniu opłucnej poleca się też leczenie kwas empara amino salicylowym. Leczenie polega na doustnym podawaniu tego leku w dobowej dawce 12,0-15,0 (rozłożonej na 6 dawek) 8-10-dniowymi okresami z kilkodniowymi między nimi przerwami i jednoczesnym doopłucnym wprowadzaniu 10-20 ml 10% kwasu paramino-salicylowego razem z heparyną w dawce 60-120 mg dla zapobieżenia powstawaniu skrzepów. Przed wprowadzeniem leku do jamy opłucnej usuwa się wysięk. Ponieważ kwas para-amino-salicylowy, podany doustnie przechodzi do jamy opłucnej, przeto skojarzonym leczeniem osiąga się duże Jego stężenie w jamie opłucnej, sprzyjające wyleczeniu zapalenia opłucnej. Jeżeli po ustąpieniu okresu zapalnego wysięk nie ma skłonności go wessania a minęło już 4, najwyżej 6 tygodni od początku choroby, to wysięk wypuszcza się przez nakłucie klatki piersiowej. Dłuższe pozostawanie wysięku w jamie opłucnej grozi utratą sprężystości płuca, głównie wskutek szerzenia się sprawy zapalnej w głąb płuca. Doświadczenie kliniczne poucza, że po usunięciu pewnej ilości, wysięk wsysa się nieraz dalej samorzutnie. Toteż biorąc pod uwagę, że zapalenie opłucnej surowicze i surowiczo-włóknikowe jest przeważnie gruźlicze, nie jestem zwolennikiem wypuszczania całego wysięku, gdyż wysięk wsysając się zwiększa odporność ustroju na gruźlicę. Jeżeli w płucu są zmiany gruźlicze, to po wypuszczeniu pewnej ilości wysięku zastępuję go częściowo przez wyjałowione powietrze, by wytwarzając w ten sposób odmę opłucną podtrzymywać odprężenie płuca i sprzyjać wygojeniu znajdujących się w nim zmian gruźliczych. Niektórzy przypuszczają, że odma opłucna odgrywa w tych przypadkach rolę czynnika zapobiegającego wytwarzaniu się zrostów opłucnych. Doświadczenie kliniczne przemawia jednak za tym, że odma opłucna nie chroni od powstawania zrostowo. Odmienne postępowanie lecznicze we wtórnym wysięk owym zapaleniu opłucnej pochodzenia gruźliczego propaguje szkoła włoska z Morelim na czele. Morelli zwraca uwagę, że płuco już w warunkach fizjologicznych znajduje się w stanie pewnego napięcia, które wzrasta podczas wdechu, lecz nie znika nawet po największym wydechu, gdy w płucu zostanie już tylko po wietrze zalegające, jak tego dowodzi zapadanie się płuca po otwarciu klatki piersiowej. Płuco, zatem pozostaje zawsze pod działaniem urazu oddechowego (trauma respiratorium) już to spoczynkowego, czyli statycznego już to dynamicznego w czasie wdechu i wydechu. Urazy oddechowe nie są w warunkach zwykłych szkodliwe dla płuc, tak jak nie doznaje szkody rozciągana sprężysta taśma gumowa, gdy jest cała, a to, dlatego, ze uraz rozkłada się równomiernie na wszystkie pęcherzyki płucne wypełnione powietrzem, odpowiednio do stopnia rozszerzania się klatki piersiowej w różnych jej miejscach. [więcej w: avimed katowice, przyłuszczyca, bellastoma ]

Powiązane tematy z artykułem: avimed katowice bellastoma przyłuszczyca