W obrebie wysieków surowiczych slyszy sie czesto bardzo dobrze szept

Dopóki wysięku jest mało dopóty szmeru oskrzelowego nic słyszy się, gdyż wysięk taki nie dochodzi do wcięcia między płatowego. Nie ma szmeru w nawrotach zapalenia opłucnej, jeżeli zrosty, które powstały podczas poprzedniego zapalenia, uniemożliwiają stykanie się wysięku z wnęką. W innych częściach stłumienia szmeru oskrzelowego często zupełnie nie ma. Ponad wysiękiem miernego stopnia słyszy się łagodny szmer oskrzelowy lub szmer nieoznaczony, który stopniowo przechodzi w szmer pęcherzykowy osłabiony, prawidłowy lub zaostrzony. W innych częściach płuc stwierdza się zwykle zaostrzony szmer pęcherzykowy. Odgłos oskrzelowy mowy w miejscu wysięku słabnie lub znika. Nieraz w przypadkach wysięku miernego stopnia słyszy się bekanie u górnej granicy wysięku na przestrzeni od kręgosłupa do brodawki sutkowej, szczególnie w okolicy pachowej i u dolnego kąta łopatki. W przypadkach wysięków wielkich i małych beku koziego nie bywa. W obrębie wysięków surowiczych słyszy się często bardzo dobrze szept (pectoriloqium aphonum). Słychać go dobrze tylko z tyłu w okolicy górnej granicy wysięku, zwłaszcza blisko dolnego kąta łopatki, natomiast znacznie słabiej w okolicy pachowej i na przedniej ścianie klatki piersiowej. Powyżej wysięku oraz w przypadkach wielkich wysięków silnie uciskających płuco szeptu zwykle nie słychać. Słowem, szept słyszy się najlepiej wtedy i w tych samych miejscach, co i szmer oskrzelowy. Słychać go jednak czasami także w tych przypadkach, w których szmeru oskrzelowego nie ma. Jeżeli powstaną zrosty opłucne, to szept może zniknąć, jak znika wtenczas także szmer oskrzelowy. W zakresie narządu krążenia stwierdza się w przypadkach większych wysięków prócz przesunięcia serca przyspieszenie jego czynności oraz często wzmocnienie drugiego tonu na tętnicy płucnej wskutek utrudnienia krążenia w płucach. Czynność serca przyspiesza się już na pocz ątku choroby w okresie gorączkowym przy małych jeszcze rozmiarach wysięku, następnie serce przystosowuje się do nowych warunków. W okresie późniejszym, gdy wysięku nagromadzi się dużo, spostrzega się nieraz objawy osłabienia serca. Przyspieszenie oraz osłabienie czynności serca jest znaczniejsze w zapaleniu opłucnej u osób w wieku podeszłym. Żyły szyjne są często rozszerzone, nawet w przypadkach stosunkowo niewielkiego wysięku, zależnie od zmniejszenia ssącej siły klatki piersiowej. [patrz też: avimed katowice, jeliton opinie, myalgan opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: avimed katowice jeliton opinie myalgan opinie