W zapaleniu niepowiklanym odglos opukowy nie bywa prawie nigdy zupelnie stlumiony

W zapaleniu niepowikłanym odgłos opukowy nie bywa prawie nigdy zupełnie stłumiony. Granica przytłumienia. Odpowiada przeważnie rzutom płatów płucnych na powierzchnię klatki piersiowej. Za zmianami w płucu przemawia zwłaszcza silniejsze stłumienie w górnej jego części. Trójkąta Garlanda nie ma. Przesunięcia sąsiednich narządów me ma. W okresie zwątrobienia szorstki szmer oskrzelowy, jakby pod uchem powstający, najgłośniejszy w miejscu najsilniejszego stłumienia, w okresie rozejścia się sprawy łagodny, lecz wyraźny szmer oskrzelowy i dźwięczne trzeszczenia niepowrotne. W pierwszym i trzecim okresach choroby słyszy się trzeszczenia na znacznej przestrzeni trzeszczenia wstępne (w okresie nawałowym) są rzadkie i niedźwięczne, trzeszczenia końcowe (w okresie trzecim) są liczne, dźwięczne często utrzymują się długo. Odgłos oskrzelowy mowy; silny wyraźny szept (pectoriloquium aphonum). Rozróżnienie od ostrego zapalenia odoskrzelowego opiera się na następujących danych: W przypadkach wątpliwych dopomaga w rozpoznaniu prób nie nakłucie w obrębie stu mienia. Niewydobycie płynu (tzw. suche nakłucie) nie wyłącza jednak wysiękowego zapalenia opłucnej. Ujemny wynik pomimo istnienia wysięku może zależeć od tego, że koniec igły nie dochodzi do wysięku wskutek znacznego zgrubienia opłucnej. Może też zależeć od zatkania igły włóknikiem lub od wytworzenia się wskutek zrostów opłucnych oddzielnych komór, do których koniec igły może nie trafić. W innych przypadkach wysięk tworzy tak cienką warstwę, że igła dostaje się poprzez płyn od razu do płuca. Z innej znowu strony, jeżeli zapalenie płuc przebiega z większym wysiękiem, to wydobywając nakłuciem płyn można przeoczyć sprawę płucną. Wobec takich możliwości nie należy bez widocznej potrzeby wykonywać nakłucia opłucnej. W wielu przypadkach o równoczesnym zapaleniu płuc przy niewątpliwym zapaleniu opłucnej świadczy rdzawa plwocina. Przed nadużywaniem próbnego nakłucia przestrogą powinna być także ta okoliczność, że w zapaleniu opłucnej na tle gruźliczym spostrzegano w następstwie nakłucia wzdłuż przebiegu trójgrańca zimne ropnie klatki piersiowej, zależne od zakażenia kanału kroplą wysięku podczas usuwania trójgrańca. Większe trudności rozpoznawcze nastręcza ostre krupowe zapalenie płuc, powikłane włóknikowym zapaleniem oskrzeli ( splenopneurnonica acuta). Różnicowanie między wysiękowym zapaleniem opłucnej a tą sprawą. [patrz też: kaufland wejherowo godziny otwarcia, vitaderol, spuchnięty napletek ]

Powiązane tematy z artykułem: kaufland wejherowo godziny otwarcia spuchnięty napletek vitaderol