Zapalenie oplucnej surowicze

Objawy. Zapalenie opłucnej surowicze i surowiczo-włóknikowe rozpoczyna się zwykle, jako zapalenie suche o przebiegu ostrym albo łagodnym. Toteż na początku choroby chorzy uskarżają się na kłucie w boku, suchy kaszel, zwykle urywany, gorączkę, do której szybko dołącza się duszność. Objawy te mogą być różnej siły Gorączka bywa zwykle niezbyt wysoka, o torze nieregularnym. W jednych przypadkach poprzedza ją silny dreszcz lub duszność, w innych ogólna ciepłota ciała wzrasta w ciągu kilku dni, dochodząc czasami do wysokiego poziomu. Gorączce towarzyszą częste poty. Duszność jest tym większa, im silniejsze jest kłucie w boku oraz im szybciej zbiera się wysięk. Nawet wielkie wysięki, jeżeli gromadzą się powoli wywołują mniejszą duszność niż mniejsze, lecz szybko narastające. Duszność, kaszel, dreszczyki i poty, zwłaszcza nocne, są znaczniejsze w tych przypadkach, gdy wysiękowe zapalenie opłucnej dołącza się do czynnej sprawy w p ucu. Oglądając chorego dotkniętego rozlanym wysiękowym zapaleniem opłucnej stwierdza się nieraz, że chory leży przeważnie na chorym boku, by w ten sposób zmniejszyć jego ruchomość, a zatem i ból, a przy większych wysiękach przeważnie siedzi albo na wpół siedzi. Częstość oddechów jest zwiększona, zwłaszcza na początku choroby. Klatka piersiowa bywa po chorej stronie szczególnie w dolnej części, bardziej wypuklona niż po zdrowej stronie. Wypuklenie zależy nie tylko od wysięku, ale także od większego ustawienia wdechowego klatki piersiowej w ogóle, powstającego odruchowo dla przeciwdziałania wzrostowi ciśnienia w klatce piersiowej. Zdrowa połowa klatki piersiowej ulega również rozszerzeniu, przeważnie odruchowo, po części zaś wskutek przesunięcia śródpiersia. Po chorej stronie międzyżebrza są rozszerzone i wygładzone, bark i łopatka wyżej ustawione, ruchomość klatki piersiowej jest znacznie upośledzona. Obmacywaniem w początkow ym okresie wysiękowego zapalenia surowiczego opłucnej stwierdza się nieraz tarcie opłucne. Drżenie piersiowe w miejscu wysięku jest osłabione albo zniesione, a ponad poziomem wysięku wzmożone wskutek zmniejszenia powietrzności płuca uciśniętego przez wysięk, chociaż w odpowiedniej części płuca może nie być innych zmian. Wysięki mniejsze niż 500 ml mogą nie zmieniać odgłosu opukowego. Natomiast w obrębie większych wysięków odgłos opukowy jest stłumiony. Stłumienie zwiększa się w kierunku ku dołowi, zależnie od coraz to grubszej warstwy wysięku. Górna granica stłumiona podnosi się od kręgosłupa ku górze i w kierunku tylnej linii pachowej, a następnie, idąc ku przodowi, obniża się tak iż na przedniej ścianie klatki piersiowej stłumienia może już nie być. [patrz też: magsolvit b6 Warszawa, implanty magsolvit b6iczne warszawa, magsolvit b6 ]

Powiązane tematy z artykułem: bellastoma magsolvit b6 myalgan opinie