Zlogi wlóknika moga wywolac nawet zwezenie pola szczytowego przy okreslaniu go opukiwaniem

Przytłumienie może zależeć od tłumiącego odgłos opukowy działania wysięku opłucnego albo od złogów włóknika w okolicy szczytu płuca przy szerzeniu się sprawy zapalnej ku górze. Złogi włóknika mogą wywołać nawet zwężenie pola szczytowego przy określaniu go opukiwaniem. Również rzężenia w okolicy szczytu płuca 1.1 chorego z wysiękowym zapaleniem opłucnej nie dowodzą jeszcze obecności zmian gruźliczych w szczycie płuca, gdyż w istocie może to być tarcie opłucne skrócone wskutek małej ruchomości blaszek opłucnej w okolicy szczytowej i dla tego sprawiające wrażenie rzężenia. Postać pierwotną gruźliczego zapalenia opłucnej cechuje nagły początek wśród zupełnego zdrowia silnym kłuciem w boku, dreszczami wysoką gorączką, natomiast postać wtórna rozpoczyna się zwykle podstępnie bez wyraźniejszego podskoku ogólnej ciepłoty ciała, niegwałtownymi bólami w boku wzmagającymi się stopniowo, czasami zresztą nie ma i tych ból ów. Zbierając dokładnie wywiady można wykryć we wtórnej postaci, że chory od dłuższego już czasu niedomaga, łatwo się męczy, chudnie bez widocznej przyczyny, czasami po kaszluje, nie ma apetytu, słowem, że zapalenie opłucnej poprzedziły niewyraźne zwiastuny. W postaci pierwotnej gorączka z wahaniami w ciągu doby, nieprzekraczającymi 10, utrzymuje się na poziomie 39°-3S st. C, stopniowo ustępując mniej więcej w 2-3 tygodni, w postaci wtórnej gorączka bywa przeważnie niewysoka i nieregularna i może trwać długo, całymi miesiącami, zależnie od sprawy płucnej; czasami, zwłaszcza u chorych z dużymi jamami w płucach, gorączka przybiera tor trawiący (febris hectica), cechujący się dużymi wahaniami w ciągu doby (37°-40°C). Wysięki duże spotyka się częściej w postaci, pierwotnej, mierne – w postaci wtórnej. W postaci wtórnej bardzo często uderza znaczniejsza duszność i większy kaszel niż w postaci pierwotnej, w której kaszel bywa prz eważnie suchy. W postaci wtórnej chorzy wykrztuszają zwykle więcej plwociny i szybciej chudną, a w plwocinie stwierdza się prątki gruźlicy, nieraz liczne nawet w takich przypadkach, w których plwociny jest bardzo mało. Dodatni odczyn tuberkulinowy Pirqueta pojawia się w postaci pierwotnej już wcześnie, nieraz po 5 godzinach, dochodzi do szczytu już po 24 godzinach i wtedy jest silny i trwa długo, do 4-6 dni, w postaci wtórnej – pojawia się w czasie zwykłym lub z opóźnieniem, jest słabszy i trwa krótko, a nieraz jest ujemny. W postaci wtórnej rozpoznaniu dopomaga nadto stwierdzenie zmian gruźliczych w drugim płucu. Równoczesna gruźlica opłucno płucna różni się od postaci pierwotnej i wtórnej: 1) równoczesnością zajęcia sprawą chorobową płuca i opłucnej; 2) wybitną łagodnością sprawy płucnej ze skłonnością do zbliznowacenia 3) wielką tendencją do powstania zrostów opłucnych i zarośnięcia jamy opłucnej. [hasła pokrewne: magsolvit b6, magsolvit b6 olsztyn, przyłuszczyca ]

Powiązane tematy z artykułem: flutykazon magsolvit b6 przyłuszczyca